မကၠာၿမိဳ႕တြင္ ကြပ္မ်က္ခံရသူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးထုတ္ျပန္

.

 

ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ။               ။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာၿမိဳ႕တြင္ လူသတ္မႈ၊ ခိုးယူမႈႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖင့္ စြဲခ်က္တင္၍ ကြပ္မ်က္ခဲ့ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုဆိုသူသည္ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟုဆိုသူ Elias Abulkalaam Jamaledden ဆိုသူ၏ သတင္းအား ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္က အင္တာနက္သတင္း၌ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္ပသတင္းဌာန ၂ ခုမွလည္း တင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ  ရီယာဒ္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ စိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရ၏ အဂၤလိပ္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စာရင္းတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၎၏အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအခ်ိဳ႕အား (Special Document) ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကို ထုတ္ေပးထားရာ အာရပ္ဘာသာျဖင့္ Burmese ဟူ၍ ေရးသားထားမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း၊ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုသည့္သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးမွ ျပန္ၾကားထားေၾကာင္း ပါရိွသည္။