ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သၾကားစက္ရံုပိုင္ရွင္တို႔အၾကား ေစ်းႏႈန္းအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြား

.

 

 

မံုရြာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀။         ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သၾကားစက္ရံုတို႔အၾကား ေစ်းႏႈန္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီထံသုိ႔ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္  ေကာ္အတီအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီေန႔ညေနပဲ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးက အျပန္အလွန္တိုင္ၾကား ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း အျငင္းပြားမႈပါ" ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ဦးက ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဂရိတ္ေဝါသၾကားစက္သည္ ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ားထံမွ ႀကံဝန္ယူရာ၌ ေတာင္သူမ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုညိွႏႈိင္းျခင္းမရွိပဲ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူသည္ဟုဆိုကာ ဇြန္ ၂၀ ရက္က ေတာင္သူ ၁၅၀၀ ေက်ာ္မွ ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။

သၾကားစက္မွ ႀကိတ္ဝါးႀကံမ်ားဝယ္ယူရာ၌ ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ ႀကံ(၁)တန္လွ်င္ ၄၅၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူမည္ဟု ဆိုခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဝယ္ယူရာ၌ ၄၃၀၀၀ က်ပ္ကိုသာေပးေခ်ခ့ဲသည္ဟု ေတာင္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာ၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ယခုက့ဲသုိ႔ ေစ်းႏွိမ္ကာဝယ္ယူျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း၌ ၾကားဝင္ညိွႏႈိင္းခ့ဲေသာ္လည္း ကုမၸဏီဘက္မွျငင္းဆန္ခ့ဲသျဖင့္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ႀကံစိုက္ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵျပခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထီးခ်ိဳင့္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာင္းကုန္း၊ ငါးအိုး။ ယင္းခဲ၊ ၾကက္တေကာင္၊ ေအးခ်မ္းလြင္၊ အင္းရြာ စသည့္ေက်းရြာ တို႔သည္ ႀကံစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မိရိုးဖလာႀကံစိုက္ပ်ိဳးလာခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။