NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

၀န္ထမ္းလစာ ဖူလံုမႈမရွိပါက ဘယ္အစိုးရတက္တက္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔နိုင္ဟုဆို

.

ဇူလိုင္ ၂၀။     ။ မိမိနိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာကို ဖူလံုေအာင္မေပးနိုင္လွ်င္ ဘယ္လိုအစိုးရတက္တက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေယာဆက္ ကေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)တြင္ ဇူလိုင္ ၂၀ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လစာက အဆ တအား ကြာေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ဘယ္အစိုးရပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ဒီလစာကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားရမယ္လို႔ သံုးသပ္မိတယ္။ မဟုတ္ရင္ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္လုပ္ ကိုယ္ရဲ႕၀န္ထမ္းလစာကို ဖူလံုေအာင္ မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လို အစိုးရပဲတက္တက္ အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ရမယ္" ဟု ဦးေယာဆက္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္သယံဇာတမ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္အားခ လစာလံုေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္အားခ ပိုမိုရရိွသည့္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကကာ ျပည္တြင္း၌ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရံႈးေနရေၾကာင္းသိရသည္။

တိုင္ရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းမင္း ကေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေတြ ဆက္သြယ္ေရးစြမ္းအားေတြ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစတာေတြ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတာ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြသာျပည့္စံုသြားမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္လာမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေဇာ္မင္း၀င္ကဆက္ ေျပာသည္။

ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME)လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာေအာင္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ရင္းသားလူငယ္မ်ားကို စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လာၾကေစရန္ အသိပညာက်ြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီအသင္းရဲ့ ထူးျခားခ်က္က က်န္တဲ့အသင္းခ်ဳပ္မွာရွိတဲ့ အသင္းနဲ႔မတူတာက ဒီအသင္းႀကီးသည္ ကိုယ္နိုင္ငံရဲ႕ လူတိုင္းလိုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ အသင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္တဲ့ ေဒသေတြအားလံုးကိုၾကည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ေဒသျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္" ဟု ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ နာယက ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသား၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ဇြန္လ ၂၈ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ အသင္းမွတ္ပံုတင္လိုင္စင္ျပဳလုပ္ကာ  စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။