ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္အား လြဲမွားစြာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ အေရးယူမည္

.

ဓာတ္ပံု-ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)
 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ။            ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အား လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေပၚတြင္ မွားယြင္း စြာေဖာ္ျပခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ရဲစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အား ဒုတိယရဲဗိုလ္(ဒုရဲအုပ္)ႏွင့္ ရဲဗိုလ္(ရဲအုပ္) အဆင့္တို႔အား ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ အဆင့္သတ္မွတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံတိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ ရဲဗိုလ္(ဒုရဲအုပ္)ႏွင့္ ရဲဗိုလ္ (ရဲအုပ္) မ်ားအား ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိငယ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေပၚတြင္   ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မွာ မွားယြင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ဒုတိယ ရဲမွဴးအဆင့္သာ ျပန္ တမ္းဝင္အရာရွိအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ မွားယြင္းစြာေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ရဲစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။