ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း

.

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၈ ။           ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း(MJA)၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ မ်ားထက္ အေရအတြက္တိုး၍ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း MJA ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ၂ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာသည္။

MJA ေရြးေကာက္ပြဲမွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ အရံေကာ္မတီ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္က ၁၅ ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ၇ ဦး၊ MJA ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဥကၠ႒တာ၀န္ယူသူ ၇ ဦး တို႔ ပါ၀င္ေနသည္။

ဗဟိုေက္ာမတီ၀င္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ယခင္ ၃၅ ဦးမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၃၇ ဦးအထိ တိုးခ်ဲ႕ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

"ေရြးေကာက္ပြဲက ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔လုိက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၇ ဦးက သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔ ေတြ ရွိတယ္ေလ။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ႔ MJN၊ MJU၊ BNI တို႔ အဲဒီလိုမ်ိဳး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ စာေရးဆရာကလပ္တို႔ စာေရးဆရာအသင္းတို႔ဆီက တစ္ဦးစီကို ၇ဦးနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာပဲကၽြန္ေတာ္တို႔ မဲေပးၿပီးေတာ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တာျဖစ္ပါတယ္" ဟု MJA ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ၂ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာသည္။

သတင္းေလာကအကိ်ဳးႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း MJA ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ဦးျမတ္ခိုင္ ကေျပာခဲ႔သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ အႏၱရာယ္လည္းမ်ားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာေနရမွာပါပဲ။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ မရွိတဲ႔အတြက္ဒါေလးကို တင္ထားတဲ႔ အစိုးရကလည္း ကိုယ္႔အစုိးရျဖစ္ေနတယ္ေလ။ အဲဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ လြဲေနသလား မသိဘူး။ လြတ္လပ္ခြင့္ ရေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု MJA ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ဦးျမတ္ခိုင္ က ဆိုသည္။

MJA (ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း)ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အလွည့္က် တာ၀န္ ယူကာ တာ၀န္လြဲေျပာင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးျမတ္ခိုင္က ေျပာသည္။