ေနတိုးစစ္အသုံးစရိတ္ ႏွစ္ဆတိုး ထည့္ဝင္ေရး ထရမ့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခုခံေျပာဆို

.

ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ။           ။ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေနတိုးစစ္အသုံးစရိတ္ကို ႏွစ္တိုး ထည့္ဝင္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္က မဟာမိတ္ႏို္င္ငံမ်ားၾကား အဓိက ေဆြးေႏြးျငင္းခုံစရာ ျဖစ္ေနသည္။

ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၎၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား လက္ရွိ လက္ခံထားသည့္ ႏုိ္င္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ႏႈန္းထားမွ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း ႏႈန္းထားသို႔ တိုးျမွင့္ထည့္ဝင္ရန္ ႏွစ္ရက္တာ ေနတိုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အဖြင့္ရက္မွာပင္ သမၼတ ထရမ့္က ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သာလွ်င္ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ထည့္ဝင္ေနၿပီး အျခားေသာ ခုနစ္ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးႏွင့္ ယင္းအထက္ ထည့္ဝင္ေနကာ က်န္ႏို္င္ငံမ်ားက ျပည့္မွီေအာင္ပင္ ထည့္ဝင္ၾကျခင္း မရွိေပ။

ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ထရမ့္က ၎၏ ရည္မွန္းႏႈန္းထားကို ထပ္မံ၍ တြစ္တာတြင္ ေရးသား ေျပာဆိုလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏို္င္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒႆမ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ထည့္ဝင္ၿပီး ထရမ့္အတြက္ ေျပာစရာ ပစ္မွတ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ဂ်ာမနီႏို္င္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာမာကဲလ္က ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ စစ္အသုံးစရိတ္ကို လုံးလုံးအာ႐ုံစိုက္ေနျခင္းက လြဲမွားေနၿပီဟု ေျပာလိုက္သည္။

Tags: