ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ၁၀ ေနရာ ၀င္ၿပိဳင္မည္

.

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၂ ။          ။ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိသည့္အနက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ အာဏာရအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အစိုးရလက္ထက္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေနရာမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႕ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၅ေနရာႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာတို႔ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုမူ ပါတီဗဟိုက တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးသူကိုသာ အတည္ျပဳသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္က ေျပာဆိုထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၄ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁ ေနရာ၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၈ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၁၃ ေနရာ ျဖစ္သည္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီကမူ လစ္လစ္မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

NLD အစိုးရသက္တမ္းကာလအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။