ေတာဝက္အသင္း ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ဆုံး႐ႈံးေသာ္လည္း က်န္းမာေရးေကာင္း

.

ဘန္ေကာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ။            ။ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ လိုဏ္ဂူအတြင္း ပိတ္မိခဲ့သည့္ ေတာ၀က္ေဘာလုံးအသင္း ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပျဖစ္သူတို႔သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္နီးပါး ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ထိုင္းေဆးပညာအဖြဲ႔တစ္ရပ္က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လြန္ကဲသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ မရွိေၾကာင္း ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးကို တာဝန္ယူထားရသည့္ ခ်င္း႐ုိင္ျပည္နယ္ေဆး႐ုံမွ ေဆးအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မယ္ဆုိင္ရွိ ထြမ္လြန္လိုဏ္ဂူအတြင္း အဆိုပါ ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပျဖစ္သူတို႔သည္ မိုးသည္းထန္၍ ေရလွ်ံတက္ျခင္းေၾကာင့္ လိုဏ္ဂူထဲ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ပိတ္မိေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔အား ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကမွ် ရွာေဖြေတြ႔ရွိကာ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ စတင္ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး သုံးရက္တာ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ အားလုံးအား ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။