အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးအႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ေနသည္ စြပ္စြဲလ်က္ လက္တုံ႔ျပန္မည္ဟု တ႐ုတ္ ဆုိ

.

ေပက်င္း၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ။         ။ အေမရိကန္ႏို္င္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ ထပ္မံ၍ အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ အျပစ္ဆိုေဝဖန္လိုက္သည္။

အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွာ ကုန္သြယ္ေရးအႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုလ်က္ တူညီစြာ လက္တုံ႔ျပန္သြားရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဖက္က ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံဖိုး သြင္းကုန္ခြန္ ေကာက္ယူမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေၾကညာထားခ်က္ကို ထပ္ဆင့္အရွိန္ျမွင့္ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ညတြင္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအား ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ အထိ အခြန္ေကာက္ယူမည္ဟု ေၾကညာလာျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ျဖစ္တည္ေနဆဲ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက အရွိန္ျမွင့္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အမွန္ကို ကုန္သြယ္ေရး အႏိုင္က်င့္တာပါပဲ။”ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ ဟြာခ်န္ယင္းက ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္   ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ကာ အေမရိကန္သည္ အသိဥာဏ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီဟု ျဖည့္စြက္ဆိုသည္။

အေမရိကန္၏ အေစာပိုင္း ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံဖိုး တ႐ုတ္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ခ်မွတ္ျခင္းကို လက္တုံ႔ျပန္ၿပီး တ႐ုတ္ဖက္ကလည္း အလားတူအတိုင္း အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလီယံဖိုး သြင္းကုန္ခြန္ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဖက္က တုံ႔ျပန္လွ်င္ အေမရိကန္က ထပ္တိုးခြန္မ်ား ခ်မွတ္မည္ဟု ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ အထိ သြင္းကုန္ခြန္ ခ်မွတ္မည္ဟု အေမရိကန္ဖက္က ေၾကညာလာျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။