မနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ဆက္ဆံေရးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

.

ေရးသားသူ Dr. Ye Pyae Hein
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.

နွလံုးသားေရးရာ ၊သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြနွင့္ မိသားစုအျပင္ သင့္ကိုစိတ္ကုန္ပင္ပန္း၍ အဆက္ျဖတ္လိုေသာ အျခားေသာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးလည္းရွိေနနိုင္ရာ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ထိုမနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို အဆံုးသတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ

မနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ခါတရံကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္တတ္သည္။ သင္ကိုယ္တိုင္က ဘာလဲ နွင့္ သင္ကဘာကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္နိုင္လဲကိုပါ ေမ့ေလ်ာ့သြားေစနိုင္သည္။ ထိုဆိုးရြားေသာဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ တစ္ခါတရံ သင္ကိုယ္တိုင္က အေျခအေနအခါကိုလိုက္၍ ေတြးေတာဆင္ျခင္နိုင္စြမ္းပါ ကင္းမဲ့သြားတတ္သည္။ေအာက္ပါတို႔မွာမနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ဆက္ဆံေရး၏ အေတြ႕ရမ်ားေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

(၁) နစ္နာေအာင္ေဝဖန္ခံရျခင္း

လူတစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး နီးကပ္ေလ တစ္ဦး၏အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင္လာေလျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ေစနိုင္ေသာ္လည္း သင့္ကို (သို႔မဟုတ္) အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို နာက်င္ေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ေျပာဆိုလာၿပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ ထိုဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို ရပ္တန္႔ပစ္သင့္သည္။

(၂) အျပန္အလွန္မေဆြးေႏြးဘဲျငင္းခံုျခင္း

တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျငင္းခုန္မႈမ်ား တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ႀကံဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းမျပဳလ်ွင္ေတာ့ နွစ္ဦးသားဆက္ဆံေရးတြင္ ့ပႆနာတစ္စံုတရာ ရွိလာနိုင္သည္။

(၃) မိမိကိုယ္မိမိလက္ခံနိုင္မႈေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္းအလဲသည္ သင့္ကိုယ္သင္ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစလ်ွင္ လက္ခံလိုက္ပါ။သို႔မဟုတ္ပါက ထိုဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္ဘာမွန္းမသိေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ၿပီဆိုလ်ွင္ေတာ့ အဆင္မေျပေသာဆက္ဆံေရးဟုဆိုရလိမ့္မည္။

(၄) အယူသက္သက္ေပးဆပ္မႈမရွိျခင္း

သင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္အားလံုးကို အသံုးခ်လိုက္ရၿပီး သင့္အတြက္ဘာမွျပန္မရလ်ွင္ စိတ္ခံစားမႈေကာင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ဆက္ဆံေရးမ်ား၌ သင့္ကိုထံုးတမ္းအတိုင္း ရပိုင္ခြင့္သာေပးၿပီးသင္၏စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိနိုင္သည္။

(၅) ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ေရရွည္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ ယံုၾကည္မႈနွင့္သစၥာရွိမႈေပၚတြင္ အေျချပဳရသည္။ ဥပမာဆိုရလ်ွင္ ေမာ္ေတာ္ကားနွင့္ ဓာတ္ဆီကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဆီမရွိေသာကားသည္ ခရီးမေရာက္နိုင္သကဲ့သို႔ ယံုၾကည္မႈမပါေသာဆက္ဆံေရးသည္လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္သည္။

(၆) ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိျခင္း

မည္သည့္ဆက္ဆံေရးတြင္မဆို သင္မလုပ္နိုင္ေသာအရာမ်ားအတြက္ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိရမည္။ သင္နွင့္ဆက္ဆံေနရသူက သင့္အေပၚလႊမ္းမိုးလြန္းၿပီး သူအလိုရွိသည္မ်ားကိုသာ သင့္ကိုလက္ခံခိုင္းလ်ွင္ထိုဆက္ဆံေရးသည္မနွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။

အေျဖရွာနည္းမ်ား

• မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ပါ။
• သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကိုေလးေလးနက္နက္ေျပာဆိုပါ။
• တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံမႈေႏြးေထြးေနပါေစ။
• သင္၏အခြင့္အေရးနွင့္ အပိုရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေသခ်ာစြာသိေနပါေစ။
• အေကာင္းျမင္ဝါဒရွိေသာသူမ်ားနွင့္မိတ္ဖြဲ႕ပါ။
• ေကာင္းစြာအနားယူပါ။
• အေတြးအေခၚသစ္ နယ္ပယ္သစ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားမႈျပဳပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို Mizzima ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။