ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆက္လက္ကူညီမည္

.

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၄ ။        ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ ဆက္လက္ ကူညီေပးသြားမည္ဟု ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကူညီေပးေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္အႀကီးအကဲက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအား ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္တိုရီးယားကြာလြာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္ၾကာ လာေရာက္မည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ထုိခရီးစဥ္အတြင္း၌ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တဝန္းလံုး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္မ်ား အပါအဝင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားအၾကား သဟဇာတ ျဖစ္ေရးႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အထူးအေလးေပး ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ဟု ယေန႔ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။