ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ႏွင့္အတူ အြန္လိုင္းစနစ္ အသက္၀င္မည္

.

Photo-DICA

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၈ ။         ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၇ ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာတည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဥပေဒသစ္ႏွင့္အတူ MyCO(Myanmar Companies Online) စနစ္မွာ အသက္၀င္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ႔မည္ျဖစ္သည္ဟု DICA (ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန)၏ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) ရုံး၌ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ယင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

"ၾသဂုတ္လ၁ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ႔ MyCO ကလည္း အသက္၀င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လိုတ႔ဲလုပ္ငန္းရွင္ေတြအားလုံးအေနနဲ႔ ႐ုံးကိုလာစရာမလိုေတာ႔ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမိမိအိမ္ မိမိ႐ုံးခန္း၊ မိမိအဆင္ေျပတဲ႔ေနရာ၊  ေနာက္ဆံုးမိမိရဲ႕မိုဘိုင္းဖုန္းကစၿပီး ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ရသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု DICA ၏ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္း MyCO စနစ္တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းအျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကးသြင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျခား၀န္ေဆာင္ခမ်ားေပးသြင္းျခင္းတို႔ကို မည္သည့္ကတ္စနစ္ျဖင့္မဆို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ုံးႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ရွယ္ယာႏူန္းထားမ်ား၊ လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားေပးပို႔ရာတြင္လည္း ေပးပို႕ရမည့္ေန႔ရက္မတိုင္မွီ ၂ လ ခန္႔ႀကိဳတင္၍ အလိုအေလ်ာက္သတိေပးမႈမ်ား MyCO စနစ္မွ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"DICA မွာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ႔အသင္းအဖြဲ႕ေတြအားလံုးက ကုမၸဏီဥပေဒအသက္၀င္တဲ႔ ၈ လပိုင္း ၁ ရက္ ေန႔ကေနစၿပီးေတာ႔မွ သူတို႔ရဲ႕ကုမၸဏီေတြျပန္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းေပါ့ေနာ္။ မပ်က္မကြက္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပန္မွတ္ပံုတင္တဲ႔အခါမွ အြန္လိုင္းကပဲ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ထပ္သြင္းစရာ မလိုပါဘူး။ အားလုံးက Free of Charge ေပါ့ေနာ္ FOC အခမဲ႔ အားလုံးေဆာင္ရြက္လို႔ရပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိသည္။

MyCO စနစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ၾကာခ်ိန္ ၁၅မိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲရွိႏု္င္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း DICA မွ သိရသည္။

၄င္းအြန္လိုင္းမွ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၆လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အသစ္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အြန္လိုင္းမွမွတ္ပုံတင္ျခင္းမေဆာင္ရြက္ဘဲ DICA ႐ုံးသို႔လာေရာက္၍ မွတ္ပံုတင္မည္ဆိုပါက ၀န္ေဆာင္ခေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၇ ကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ သို႔မဟုတ္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႔မွစတင္၍ DICA ႐ံုးမွ ေၾကညာထားသည္။