လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

ဒီကေန႔လည္း စကားလံုးေ၀ါဟာရေတြအေၾကာင္း ဆက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စကားလံုးေတြအေၾကာင္းပါပဲ။

ဘာသာစကားဆိုတာ ဥပမာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးရင္း ေျပာရင္းနဲ႔ ႀကီးထြားၾကြယ္၀လာတဲ့သေဘာပါပဲ။ ပထမ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ စကားလံုးဆိုၿပီး လူေတြထြင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီထြင္လိုက္တဲ့စကားလံုးကို ထြင္တဲ့လူက သံုးပါတယ္။ လူေတြကလက္ခံၿပီးသံုးပါတယ္။ အဲဒီအခါ အဲဒီစကားလံုးဟာ သူကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရာနဲ႔ အေသတြဲမိသြားၿပီး အဲဒီစကားလံုးကို ဘယ္သူပဲသံုးသံုး ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာမွာပဲသံုးသံုး ဒီစကားလံုးဟာ သူကိုယ္စားျပဳတဲ့အရာ၀တၳဳကိုရည္ညႊန္းတာပဲဆိုတာ လူတိုင္းလက္ခံလိုက္ၾကတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဥပမာ “ေခြး၊ လူ၊ ကုလားထိုင္၊ ခဲတံ” အစရွိတဲ့့စကားလံုးေတြဆိုပါစို႔။ အဲဒီ စကားလုံးကို အသံုးျပဳလိုက္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ လူေတြက “ေခြးဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာျဖစ္တယ္၊ ကုလားထိုင္ဆိုတာ၊ ခဲတံ ဆိုတာ ဘာေတြကိုေျပာတာညႊန္းတာျဖစ္တယ္”ဆိုတာ တန္းၿပီးသိသြားေစတဲ့ စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဒါကို ဒီလိုစကားလံုးေတြက အနက္အဓိပၸါယ္ကိုေဖၚျပတာျဖစ္လို႔ “အနက္ျပ”စကားလံုးရယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၾကားညွပ္ၿပီး ေျပာရမယ့္ စကားရွိပါတယ္။ စကားလံုးေတြကို လူေတြကပဲ တီထြင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တီထြင္တိုင္း အတည္ျဖစ္လာတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတီထြင္မႈကို လူမ်ားစုက လက္ခံမွ အမ်ားက သေဘာတူလိုက္လံအသံုးျပဳမွအတည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမဲပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ တခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြက ၾကာၾကာခံၿပီး တခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြၾကေတာ့ တခဏပဲလူေတြအသံုးျပဳတတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မၿမဲတဲ့စကားလံုးေတြပဲဆိုပါေတာ့။

စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းနဲ႔အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ လူေတြအသံုးမျပဳေတာ့တဲ့စကားလံုးတင္မက ဘာသာစကားေတြေတာင္ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုၾကေတာ့ ဘာသာစကားအေသမ်ား လို႔ေတာင္မွ တင္စားေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဥပမာ သသကၤရိုက္တို႔ ပါဠိဘာသာတို႔ဟာ လူေတြအသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ ဘာသာစကားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူေတြအသံုး အရမ္းနည္းသြားၾကတဲ့ ဘာသာစကားေတြအျဖစ္ ယူဆၾကပါတယ္။

စကားလံုးအသစ္ေတြဟာ အနက္အဓိပၸါယ္အတိအက်ရွိတဲ့စကားလံုးေတြကို အေျခခံၿပီးမွပဲ အသစ္တီထြင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဘာသာစကားေတြ စတင္ေပၚေပါက္ကာစက စကားလံုးေ၀ါဟာရအေရအတြက္ဟာ အင္မတန္နည္းပါးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွသာ အသစ္တီထြင္ရင္းတီထြင္ရင္းနဲ႔ ဘာသာစကားၾကြယ္၀မ်ားျပားလာခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားတဲ့လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘာသာစကားေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈ နိမ့္တယ္ ႏုနယ္ေနေသးတဲ့လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ဘာသာစကားမွာၾကေတာ့ စကားလံုးေ၀ါဟာနည္းေနေသးတာ ရွိပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုးေျပာရရင္ “ေမာ္ေတာ္ကား” ဆိုတဲ့စကားလံုးဆိုပါစို႔။ ဒီစကားလံုးက ေမာ္ေတာ္ကားစတင္တီထြင္ႏိုင္တဲ့လူမ်ိဳးက စတင္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေ၀ါဟာရစကားလံုးပါ။ ဒါကို တခ်ိိဳ႕လူမ်ိဳးေတြက ဒီအနက္အဓိပၸါယ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ သူတို႔ဘာသာစကားစကားလံုး လိုက္ၿပီးတီထြင္ခဲ့ၾကတာရွိသလို အဲဒီ မူလအသံထြက္ကိုပဲ ကိုယ့္ေမြးစားစကားလံုးအျဖစ္ ယူသံုးလိုက္တာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔လူမ်ိဳးက ေမြးစားစကားလံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား ဆိုတဲ့စကားလံုးမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီလို သူမ်ားစကားလံုးကို ကိုယ္ကမေမြးစားခ်င္လို႔ ကိုယ္ပုိင္အသစ္ထြင္လို႔ လူေတြက လက္ခံက်င့္သံုးလို႔ ၿမဲသြားတာမ်ိဳးရွိေပမယ့္ တီထြင္ေပမယ့္ လူေတြက သိတ္ၿပီးလက္မခံ လိုက္ၿပီးမက်င့္သံုးလို႔ မၿမဲတဲ့စကားလံုးသစ္ေတြ၊ တည္းတည္းေလးပဲက်န္တဲ့စကားလံုးဆိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ကား ဆိုတာ သူမ်ားစကားလံုးျဖစ္လို႔ အသစ္ထြင္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ “ေလးဘီးယာဥ္” ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ လူေတြလက္မခံလို႔ မျမဲတဲ့စကားလံုးျဖစ္သြားတာ အားလံုးအသိပါပဲ။

ျပန္ေကာက္ၾကရရင္ ဘာသာစကားစတင္ျဖစ္ေပၚကာစက လူေတြစတင္အသံုးျပဳ တီထြင္တာက အနက္အဓိပၸါယ္ကုိရည္ညႊန္းေဖၚျပတဲ့ အနက္ျပစကားလံုးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ..လူ၊ ေခြး၊ စားပြဲခံု၊ ေရကန္၊ ခဲတံ အစရွိတဲ့စကားလံုးမ်ိဳးေတြပါပဲ။

ေနာက္ေတာ့မွ လူေတြက အနက္ျပစကားလံုးေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္တိီထြင္အသံုးျပဳရတဲ့ စကားလံုးသစ္မ်ား ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီစကားလံုးသစ္ေတြတီထြင္လာနိုင္တာဟာ ဘာသာစကားတစ္ခု အလ်င္အျမန္ဖြြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ အင္မတန္အေရးႀကီးတာ အခရာက်တာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစကားလံုးေ၀ါဟာရအသစ္ေတြရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က “သူ႔မွာ အနက္အဓိပၸါယ္အျပည့္အ၀မရွိဘူး”ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ အဲဒါေတြကေတာ့ အေျပာမွာသံုးတဲ့ “လုိ႔၊ ရဲ႕၊ တဲ့၊ မွာ၊ တယ္” ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔ အေရးမွာ ခ်ေရးတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ “၏၊ ၍၊ ႏွင့္၊ မွ၊ ေသာ၊ ၌” သျဖင့္ စတဲ့စကားလံုးေတြပါပဲ။ ဒီစကားလံုးေတြဟာ လူ၊ ေခြး၊ ခဲတံ အစရွိတဲ့ အနက္ျပစကားလံုး အနက္အဓိပၸါယ္အျပည့္အ၀ရွိတဲ့စကားလံုးေတြမဟုတ္တဲ့ အသံုးျပစကားလံုးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာ ထပ္ၿပီးမွတ္သားမိတဲ့အခ်က္က အနက္ျပစကားလံုးဆိုတာက လူေတြ တီထြင္ရင္ တီထြင္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္မေရြးတိုးပြားမ်ားျပားၾကြယ္၀လာေစႏိုင္တဲ့စကားလံုးေ၀ါဟာရအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အခု အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အသံုးျပစကားလံုးေတြၾကေတာ့ တီထြင္ခ်င္တိုင္းတီထြင္လို႔မရတာသြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာဘာသာစကားမွာၾကည့္ရင္သိနိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာဘာသာစကားရဲ႕သက္တမ္းဟာ ႏွစ္တစ္ေထာင္၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီလို႔ယူဆၾကပါတယ္။ အဲဒီ ႏွစ္တစ္ေထာင္အတြင္း ျမန္မာအနက္ျပစကားလံုးေတြဟာ အင္နဲ႔အားနဲ႔ တိုးပြားလာခဲ့တာ အားလံုးအသိပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ႏွစ္တစ္ေထာင္အတြင္း က်ေနာ္တို႔အသံုးျပဳခဲ့ၾကရတဲ့ အသံုးျပစကားလံုးၾကေတာ့ အေရအတြက္အားျဖင့္ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရတဲ့အေရအတြက္သာသာေလာက္သာပဲ ရွိတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ တီထြင္ႏိုင္သေလာက္တီထြင္လို႔ရတာက အနက္ျပစကားလံုးေတြျဖစ္ၿပီး တီထြင္ရခက္ခဲနည္းပါးလွတာကေတာ့ အသံုးျပစကားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း ဒီကေန႔ဒီေလာက္နဲ႔နားပါရေစ။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား ၾကြယ္၀မွန္ကန္ လွပႏိုင္ၾကပါေစ။