လူငယ္နဲ႔ စကားေျပအေရးအသား အမွားျပႆနာ

.

 

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ စကားေျပအေရးအသားကိစၥ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

စကားေျပအေရးအသား ေရွ႕ပိုင္းမွာ ေနာက္ဆံုးထားေဆြးေႏြးခဲ့တာက ၀ါက်ဖြဲ႔စည္း စည္းရုံုးမႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ အဲဒီ စကားေျပအေရးအသားအမွားျပႆနာကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေသြးျပန္ႏိႈးတဲ့သေဘာအေနနဲ႔ စကားလံုး ေ၀ါဟာတခ်ိဳ႕အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုးေ၀ါဟာရေတြမွာ အသံအဖိအေပၚမူတည္ၿပီး အနက္အဓိပၸါယ္ ကြဲျပားျခားနားသြားၾကတာမ်ိဳး ရွိတဲ့အျပင္ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းကိုပဲ အသံုးျပဳတာမွန္ေပမယ့္ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ ေရွ႕နဲ႔ေနာက္ စကားအဆက္အစပ္ေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။

ဥပမာေပးၿပီးေျပာခဲ့တာရွိတယ္။ ဆိုပါေတာ့ “ေဖေဖ” ဆိုတဲ့စကားလံုးဆိုပါေတာ့ အသံအဖိအေဖါ့အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲသြားေစတာမ်ိဳးေပါ့။ စိတ္ဆိုးတဲ့အခါ “ေဖေဖ” ဆိုၿပီးေခၚတဲ့အခါအသံထြက္က ဖိၿပီးနင္းၿပီးေဆာင့္ၿပီးေခၚတဲ့အသံထြက္ျဖစ္တယ္၊ တခါ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈေလးစားမႈနဲ႔ေခၚတဲ့အခါ “ေဖေဖ” လို႔ အသံကိုေဖါ့ၿပီးေခၚတာျဖစ္လို႔ အဓိပၸါယ္ကြာသြားတာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါက ေဖေဖဆိုတဲ့စကားလံုးကိုသံုးၿပီးေခၚတာျဖစ္ေပမယ့္ အသံ အဖိအေဖါ့အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္ကြဲသြားေစတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါကို က်ေနာ္ အရင္က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အခု ေနာက္ထပ္ စကားလံုးတစ္လံုးထဲကိုပဲ အသံုးျပဳတာမွန္ေပမယ့္ အဲဒီစကားလံုးရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္ဆက္စပ္ စကားလံုးေတြေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ကြာဟသြားတာတခ်ိဳ႕ ထပ္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

မခင္ေမေအးသည္ ေမာင္လွေအာင္ကို “ယံု” သည္။

မခင္ေမေအးသည္ ဗုဒၶဘာသာကို “ယံု” သည္။

မခင္ေမေအးသည္ တေစၦသရဲကို “ယံု” သည္။

ဒီစာေၾကာင္းသံုးေၾကာင္းမွာ “ယံု” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈကို ျပဆိုလိုေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ “ယံု” သံုးယံုရဲ႕ေရွ႕က တဆက္တည္းရွိေနတဲ့ စကားလံုးေတြေၾကာင့္ ယံုတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕အဓိပၸါယ္ ကြာဟသြားတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမစာေၾကာင္းမွာပါတဲ့ “ယံု” က စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ျခင္းကို ျပဆိုလိုပါတယ္။ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွာပါတဲ့ “ယံု” က လက္ခံျခင္းကိုျပပါတယ္။ တတိယစာေၾကာင္းမွာပါတဲ့ “ယံု” ၾကေတာ့ တကယ္ရွိသည္ဟု ခံယူျခင္းကို ျပပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္  “ယံု” တစ္လံုးတည္းကို သံုးထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အဲဒီ “ယံု” ရဲ႕ေရွ႕မွာကပ္ပါလာတဲ့စကားလံုးေတြေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ ကြဲသြား ကြာဟသြားတာေတြ႕ၾကရမွာပါ။

စကားလံုးေတြဟာ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ေလ့လာထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ၀ါက်ေတြခ်ေရးတဲ့အခါ စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ ၀ါက်ေတြကိုဖြဲ႔စည္းရတာပါ။ စကားလံုးေတြကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္မွ၊ စကားလုံုးေတြအေၾကာင္း အေျခခံက်က် သိထားမွ ၀ါက်ဖြဲ႕တဲ့အခါ မွန္ကန္မွာ အားေကာင္းမွာ လွမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ေဆြးေႏြးခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ဆရာႀကီး ေမာင္ခင္မင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ကုိးကားတင္ျပလိုက္တာပါ။

ျပင္စည္မင္းသားႀကီးရဲ႕ “ပန္းၿမိဳင္လယ္ ယိုးဒယားဖိန္းခ်ားႀကီး”မွာ ညာနန္းနတ္ကယ္သြင္ ေလယာဥ္ပ်ံ တိမ္ယံေတာင္စြယ္၊ မိိုးလယ္ေ၀ယံဖ်ား ဆိုတဲ့အထဲမွာပါတဲ့ “ေလယာဥ္ပ်ံ” ဆိုတဲ့စကားလံုးက ခုေခတ္ ေကာင္းကင္မွာပ်ံလို႔ရတဲ့ စက္တပ္ယာဥ္ကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘဲ ဒသဂီရိက မယ္သီတာကို တင္ယူေခၚေဆာင္သြားတယ္ဆိုတဲ့ “ရထားပ်ံ” ကိုသာဆိုလိုတာပါ။ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးတဲ့ေခတ္က ကမၻာေပၚမွာ အဲဒီစက္တပ္ယာဥ္က မေပၚေသးပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့မွ ေကာင္းကင္မွာပ်ံလို႔ရတဲ့စက္တပ္ယာဥ္ေတြ ကမၻာေပၚမွာေပၚေပါက္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ ျပင္စည္မင္းသားႀကီး အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ “ေလယာဥ္ပ်ံ” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ယူငွင္သံုးစြဲၿပီး “ေလယာဥ္ပ်ံ” ရယ္လို႔ေရးသားေျပာဆိုအသံုးျပဳၾကတာပါ။ ဒီေခတ္မွာေတာ့ “ေလယာဥ္ပ်ံ” လို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဒသဂီရိ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ “ရထားပ်ံ” ဆိုတာႀကီး လို႔ဘယ္သူမွမျမင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါက ဘာကိုျပဆိုသလဲဆိုေတာ့ စကားေတြဟာ ေခတ္ေတြေျပာင္းလဲသြားတဲ့အခါ သူ႔နဂိုလ္မူလစြမ္းအင္နဲ႔ထိေရာက္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲလာတတ္တာကို ေျပာခ်င္တဲ့သေဘာပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့စကားလံုးတခ်ိဳ႕ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီစကားလံုးေတြက လူ႔ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကို တျခားရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြမွာတြဲသံုးလုိ႔ ရွိလာျဖစ္လာတဲ့စကားလံုးေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ လူရဲ႕ ေခါင္း၊ ေျခေထာက္၊ ႏႈတ္သီး၊ လက္တံ၊ လွ်ာ အစရွိတဲ့စကားလံုးေတြကုိ အျခားရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြမွာ ဥပမာအေနနဲ႔တင္စားၿပီးအသံုးျပလာၾကတဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ “ေရေႏြးခရားႏႈတ္သီး၊ ကုတင္ေျခေထာက္၊ နာရီလက္္တံ၊ ပုလင္းလည္ပင္း၊ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ” ..အစရွိတဲ့စကားလုံးေတြပါပဲ။

ဒီစကားလံုးေတြဟာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ရုပ္၀တၳဳအေနအထားေတြအေပၚမူတည္ၿပီး တီထြင္ႀကံဆအသစ္ထြင္ေရးသားရင္းက အတည္ျဖစ္လာရတဲ့ စကားလံုးေ၀ါဟာရေတြပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔ဟာ စကားေျပေကာင္းေကာင္း ေရးတတ္ဖို႔ ဦးစြာပထမ နားလည္ထားဖို႔က စကားလံုးေတြအေၾကာင္းပါပဲ။ စကားလံုးေတြအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားသူျဖစ္ရင္ အဲဒီသူဟာ စကားေျပခ်ေရးတဲ့အခါ အခက္အခဲတစ္၀က္ေလာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးသူလို႔ေတာင္မွေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။

ကဲ ဒီကေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ ရပ္နားလိုက္ပါဦးမယ္။

ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ဆက္ၿပီး ေျပာၾကေဆြးေႏြးၾကေသးတာေပါ့။

လူငယ္မ်ား စကားေျပအေရးအသား မွန္ကန္ၾကြယ္၀ လွပႏိုင္ၾကပါေစဗ်ား။