အစားအစာ ေလလြင့္မႈျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရး အင္ဒိုနီးရွား ႀကိဳးပမ္း

.

ဇြန္ ၂၃ ။           ။ ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မစားသံုးလိုက္ရဘဲ အစားအစာေတြ အလဟသ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးေနမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အင္ဒိုနီး႐ွားအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အစားအစာ ေလလြင့္မႈ ျပႆနာကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ႐ွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယခုအခါ Blessing to Share လို႔ ေခၚတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္သစ္တစ္ခုကို အင္ဒုိအစုိးရက ထုတ္ေဖာ္လိုက္ပါတယ္။

ယင္း အစီအစဥ္ရဲ႕ ေအာက္မွာေတာ့ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာမွာ လူဂုဏ္ထံအထက္တန္းလႊာတို႔ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားေတြအပါအ၀င္ အျခားပြဲလမ္းသဘင္ေတြမွာ တည္ခင္းတဲ့ အစားအေသာက္ေကာင္းေတြ ပိုလွ်ံေနတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ယင္းတို႔ကုိ အလဟသမျဖစ္ေစဘဲ ၿမဳိ႕တြင္း ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ေတြက ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြကုိ ေပးေ၀စားေသာက္ေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ယခုအခါ အင္ဒိုနီး႐ွားရဲ႕ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လူခ်မ္းသာေတြ စားသံုးေနတဲ့ အစားအေသာက္ေကာင္းေတြရဲ႕ အရသာကို ျမည္းစမ္းထိေတြ႕ခြင့္ ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို လူခ်မ္းသာေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲအခမ္းအနားေတြမွာ မကုန္လို႔ ပိုလွ်ံေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ဆင္းရဲသားေတြကုိ ေပးစားသံုးေစတဲ့ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ လာမယ့္ကာလေတြမွာ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြဆီကိုလည္း ျဖန္႔က်က္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္တမ္းေတြအရ အင္ဒိုနီး႐ွားက ႏိုင္ငံသား သန္း ၂၆၀ ခန္႔တို႔ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပ်မ္းမွ် အစားအစာ ကီလို ၃၀၀ (ေပါင္ ၆၆၀) နီးပါးေလာက္ကုိ အလဟလ လႊင့္ပစ္ေနၾကလ်က္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ယင္း ပမာဏဟာ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံထက္ေတာင္ ပိုမ်ားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ဆိုရင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ အစားအစာေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္တဲ့ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေလာက္ဟာ မစားမေသာက္လိုက္ရဘဲ အလဟသ ေလလြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယင္းဟာ စီးပြားေရးအရ ကန္ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံမွ်အထိ ဆံုး႐ံႈးေနရတာနဲ႔အတူတူပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။