ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္ မိသားစုမ်ား ကြဲကြာျခင္း အဆုံးသတ္ေရး အထူးအမိန္႔ ထရမ့္ လက္မွတ္ထိုး

.

၀ါရွင္တန္၊ ဇြန္ ၂၁ ။             ။ အေမရိကန္နယ္စပ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား လူႀကီးမိဘမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာေနရျခင္း အဆုံးသတ္ေရး သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အထူးအမိန္႔တစ္ရပ္အား ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္သည္။

ထရမ့္၏ ပါတီ ရီပတ္ဘရီကန္ေနာက္လိုက္မ်ား၊ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းတို႔မွ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ထရမ့္အေနျဖင့္ တင္းၾကပ္သည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူ၀ါဒကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေမ ၅ ရက္က စၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္သူမ်ားမွ မိဘမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရွိရာ အတူပါလာေသာ ကေလးငယ္ေပါင္း ၂၃၀၀ မွာ လူႀကီးမိဘမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကေလးငယ္မ်ားကို သီးသန္႔စခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာဌာနမ်ားတြင္ ထားရွိ၍ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရျခင္း မရွိရာ ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။

ထိုကေလးမ်ား၏ ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ထြက္ေပၚ၍ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၾကကာ ထရမ့္၏ ရီပတ္ဘရီကန္ပါတီတြင္းမွာပင္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အေမရိကန္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနၿပီဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ခဲ့တာလဲဆိုေတာ့ မိသားစုေတြကို အတူတကြ ထားရွိေပးလိုက္တာပါပဲ။”ဟု အထူးအမိန္႔ကို လက္မွတ္ထုိးရင္း ထရမ့္က ေျပာကာ “မိသားစုေတြ ကြဲကြာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မျမင္မၾကားလိုပါဘူး။”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္လိုက္ေသာ္လည္း ထရမ့္က နယ္စပ္ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပိုမိုတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္တြယ္မည္ဟုလည္း ေျပာလိုက္သည္။