ဝန္ႀကီးေျပာစကားေၾကာင့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားက ဖယ္ရွားခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေန

.

ဇြန္ ၂၀။          ။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္္တြင္ လက္ရိွ က်ဴးေက်ာ္မ်ားျပားျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္၌ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လိႈင္သာျမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ညစ္ပတ္ျခင္း၊ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၀ ရက္ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားအေရး (က်ဴးေက်ာ္) နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊသံလြင္၀န္း ေမခလမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးျမသန္းက ေျပာသည္။

“လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေျပာၾကားသြားတဲ့သတင္းကိုရလို႔ ဒီပြဲေလးကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်ဴးမွာ ညစ္ပတ္တာတို႔ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔တာတို႔ ဒါေတြမဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခ်င္တယ္။ လူထုနဲ႔ပူးေပါင္းျပီး ညိွနိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အၾကမ္းဖက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေျပာၾကားခ်င္တယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အားလံုးပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ လိႈင္ သာယာစက္မႈဇုန္မ်ားအပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ရိွ/မရိွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္(ခ)ဦးဦးဝင္းေမာင္က ေမ ၃၁ရက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (၃၇)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေမး ျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္(၂၉)ဇုန္ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကနဦးဆန္းစစ္မႈ မ်ားအေနျဖင့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္မ်ားအား ပထမဦး စြာေလ့လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မ်ားသည္ လက္ရိွတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စက္ရံုအေရ အတြက္ႏွင့္အလုပ္သမားဦးေရမွာ အျခားဇုန္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ မ်ားျပားၿပီး၊ လမ္းမ်ားအေျခအေနဆိုး ဆိုးဝါးဝါးပ်က္စီးေနျခင္း မရိွေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားျပားျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႕က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား မ်ားျပားစြာရိွေနျခင္းေၾကာင့္အမိႈက္ႏွင့္ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႕ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ ရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနေၾကာင္း” လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္မ်ားမွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းခံမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေနလိုင္ေနရေၾကာင္း လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွ ေဒၚ၀င္းျမကေျပာသည္။

“ေနတာကေတာ့ ငါးနွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ အခုက ေနသာေနရတယ္ သူတို႔လာျပီးဘယ္ေတာ့ ဖ်က္မလဲ စိုး ရိမ္စိတ္ကတစ္မ်ိဳး၊ ေရမီးက်ေတာ့လည္း ဒုကၡေရာက္တယ္။ အခု ညစ္ပတ္တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔က ေျပာ ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ အမိႈက္ပစ္တဲ့အခါက် ဒီေနရာတင္ျပန္ပစ္လို႔မရဘူး။ ေနရာေပးမယ္ စည္ပင္ကား ေလးေပးမယ္ဆိုရင္ ေနလို႔ေတာ္ေတာ္အဆင္ဆင္ေျပမွာပါ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေနထိုင္စရာေနရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ျမိဳ႕နွင့္ ေ၀းသည့္ေနရာျဖစ္ပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ အခက္အခဲရွိျပီး ယခုေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာနွင့္ နီးစပ္လွ်င္ ေနထိုင္ခ်င္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆင္ျမင့္ အိမ္ယာမ်ားေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္အတြက္ ဆိုက္ကား၊ တြန္းလွဲစသည္မ်ားေၾကာင့္ ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ က်ဴးေက်ာ္အခ်ိဳ႕ ကဆိုသည္။

၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕မွ လူမိုက္မ်ား ငွားရမ္းျပီး က်ဴးေက်ာ္ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမရွိဘဲ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမသန္းက ေျပာသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲဆိုတာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္ဖို႔လိုမယ္ လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ အျခားနိုင္ငံေတြရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳအရ က်ဴးေက်ာ္ ေတြကို အျခားၿမိဳ႕ျပင္မွာ ေနရာေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီလူေတြက အျခားၿမိဳ႕ျပင္ကေနရာေတြ ေရာင္းစားၿပီးေတာ့ ျပန္လာတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ရင္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ သူတို႔ေနထိုင္ရတဲ့ေနရာ အရမ္းေ၀းတယ္။ ေနာက္ဆံုးမေနနိုင္ဘူး။ ေနာက္ျပီး အထပ္ျမင့္တိုက္ေတြနဲ႔လည္း သူတို႔အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းေတြက မကိုက္ညီဘူး” ဟု ေဗဒါ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ အစီစဥ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ေစာကဲဇာ ကေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားရွင္းလင္းေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးတြင္ အေရးႀကီးၿပီးတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၀န္ၾကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒုတိယ အႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး (၃၇)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။