နပိုလီယန္၏ ဦးထုပ္ ယူ႐ုိ ၃ သိန္းခြဲျဖင့္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်

.

ဇြန္ ၂၀ ။          ။ ျပင္သစ္စစ္ဘုရင္ နပိုလီယန္ ေဆာင္းခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ပါ စစ္ဦးထုပ္တစ္လံုးကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ျပင္သစ္မွာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ဦးထုပ္ကေတာ့ ယူ႐ုိေငြ သံုးသိန္းခြဲနဲ႔ ေလလံေအာင္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ျပင္သစ္ဧကရာဇ္ နပိုလီယံ ပုိင္ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို ငန္းငန္းတက္ လိုခ်င္ေနၾကမႈအေပၚ အျမတ္ထုတ္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ နပိုလီယန္ ကြယ္လြန္ခဲ့တာဟာ ခုခ်ိန္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ ခုထက္ထိ သူ႔႔ပစၥည္းေတြအေပၚ စြဲလန္းႏွစ္ၿခိဳက္မႈ ကေတာ့ ေရခ်ိန္ျမင့္ေနဆဲဆိုတာကို ျပသေနလ်က္ရွိပါတယ္။

ယခု နပိုလီယန္ပိုင္လို႔ ေျပာၾကတဲ့ ဦးထုပ္ကုိ ေလလံတင္ရာမွာေတာ့ မူလမွန္းထားတဲ့ ယူ႐ို သံုးသိန္းကို ေက်ာ္လြန္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၀ယ္ယူသြားသူရဲ႕ အမည္ကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပါဘူး။

အေသးစိတ္ ေလ့လာတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခု ဦးထုပ္ဟာ နပိုလီယန္ အာဏာႀကီးထြားခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း ရွိခဲ့တဲ့ ဦးထုပ္တစ္လံုးျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ညႊန္းေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ယင္းကိုေတာ့ နပိုလီယံကိုယ္တိုင္ တကယ္ပဲ ပိုင္ဆိုင္ ၀တ္ဆင္ခဲ့သလားဆိုတာကိုေတာ့ တိတိက်က် သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

Tags: