၂၁ပင္လုံ (တတိယအၾကိမ္)တြင္ ဖက္ဒရယ္၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးမႈအားနည္းႏိုင္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၁၉ရက္ ။           ။ တတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လုံျခဳံေရး ၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာက႑ ႏွင့္ လူမႈေရးက႑ စသည့္ က႑ ငါးခုကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ၊ ဖက္ဒရယ္ကိစၥမ်ား အားနည္းႏိုင္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း) က ေျပာသည္။

“ဒီလာမယ့္ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွာ ဖယ္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးက႑ဘက္က ဖယ္ဒရယ္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္တဲ့ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကေခါင္းစဥ္က နည္းနည္း အားနည္းပါတယ္။ ျပန္တင္ျပရရင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကို အကာကြယ္ေပးျခင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလာက္ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့အခါၾကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းစဥ္မ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးက႑ဘက္မွာ အားေပ်ာ့ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဗဟုိဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁-ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဆိုင္ရာမ်ား ၊ အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားတြင္ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လုံျခဳံေရးက႑ဘက္တြင္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆုိသည့္ အယူအဆကို EAOအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆုံမႈမ်ားကို ေလးၾကိမ္ခန္႔ လုပ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ဆုံး တစ္ၾကိမ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ထားရွိေရးကို Universal Truth အရ လက္ခံထားရွိေပမယ့္ အဆိုပါ တပ္မေတာ္ထားတြင္ ရွိရမည့္အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ EAOအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ထပ္ျပီးေဆြးေႏြးရဦးမယ္လို႔ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

“အဲ့ေတာ့ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားဆိုတဲ့ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကတစ္ခုရွိပါတယ္။ ၇ ခ်က္ကတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကိုလည္း တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ဆိုတာကို လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ဒီဟာေတြကိုေဆြးေႏြးမယ္လို႔အဆိုျပဳထားၾကပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ တတိယအၾကိမ္ ၂၁ပင္လုံညီလာခံတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ေဆြးေႏြးမႈသည္ လုံး၀ မပါႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမရွိပဲ အဆိုပါက႑တြင္ အခ်က္ ၃ခ်က္၊ ၄ခ်က္ခန္႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္၏ ပုံသ႑ာန္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ အခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဦးခင္ေဇာ္ဦးက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆိုတာကိုပဲ ေျပာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ ပံုသ႑ာန္မ်ိုးဟာ ေပၚလာဖို႔ကို နည္းနည္းေလး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ မေပၚလာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အထူးျပဳတင္ျပလိုတာက စီးပြားေရးက႑ရယ္၊ လူမႈေရးက႑ရယ္၊ ေျမယာက႑ရယ္ မွာေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ပံုသ႑ာန္ေပၚလာႏိုင္မယ့္ေခါင္းစဥ္မ်ိဳးကို အထူးျပဳၿပီး စုစည္းေဆြးေႏြးေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလိုပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၉ရက္မွ ၂၁ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ျပီး တတိယ ပင္လုံညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ကို အစိုးရဘက္မွ ဇြန္လ ၃၀ရက္တြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳထားျပီး EAO အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္၀န္းက်င္တြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳထားသည္။