၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထိုင္းတြင္ လူသတ္တရားခံတစ္ဦးအား ေဆးထုိးကြပ္မ်က္

.

ဇြန္ ၁၉ ။              ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ လူသတ္တရားခံတစ္ဦးအား အာဏာပိုင္မ်ားက ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေဆးထုိးကြပ္မ်က္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ တရားခံတစ္ဦးအား ကြပ္မ်က္သည့္ လုပ္ရပ္မွာ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းစရာကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ Amnesty International (AI) က ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ အဆုိပါကြပ္မ်က္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တရား႐ံုးတစ္ခု ေရွ႕တြင္ AI အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လာေရာက္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ သီရာဆက္ခ္ လုံဂ်ီ အမည္ရ တရားခံတစ္ဦးအား အာဏာပိုင္မ်ားက ကြပ္မ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ေဆးထုိးကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည့္ တရားခံျဖစ္သူ သီရာဆက္ခ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာက အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဓားျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း ၂၄ ခ်က္ ထုိးသတ္ခဲ့မႈအတြက္ စြဲခ်က္တင္ခံထားခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။