မထသေနရာ၉ေနရာကို YBS ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းထား

.

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ။             ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိမ္းသိမ္းေရးလိုင္းေပါင္းစံု (မ.ထ.သ) မွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ႔သည့္ ေျမေနရာမ်ားမွ ၉ ေနရာကို YBS ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ားအျဖစ္ ကုမၸဏီ ၆ခုကို ငွားရမ္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာခဲ႔သည္။

ဇြန္လ ၁၈ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၄၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ မ.ထ.သ မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) သို႔လႊဲေျပာင္းရယူရာတြင္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမကြက္လပ္အလြတ္မည္မွ်ရွိခဲ့သနည္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းခြင့္သက္တမ္းကုန္ေနေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားရွိမရွိ တို႔ကို ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းခဲ႔သည္။

လႊဲေျပာင္းရယူသည္မ်ားထဲတြင္ ယာယီသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္ခ်ထားၿပီးသည့္ ေျမကြက္ ၁၃ေနရာ၊ ဂရန္အမည္ေပါက္ေျမကြက္ ၇ေနရာ တို႔ပါရွိၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားမရွိခဲ႔ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယာယီသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္ခ်ထားၿပီးသည့္ ေျမကြက္မ်ားအနက္ YUPT ကုမၸဏီ၊ YBPC ကုမၸဏီ၊ Power Eleven ကုမၸဏီ၊ GYCT ကုမၸဏီ၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုးအင္အားစုမ်ား ကုမၸဏီ၊ ေရႊေတာင္ပိုင္း ကုမၸဏီ တို႔ကို ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ငွားရမ္းေပးထားသည္။

"YBS တြင္ပါ၀င္ေျပးဆြဲေနတ႔ဲ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္အတြက္ သန္လ်င္ေဒသမွာေရာ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ တကၠသိုလ္မ်ားအေျခစိုက္ကားလိုင္းမ်ားေျပးဆြဲေပးဖို႔အတြက္နဲ႔ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာလည္း ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေျမကြက္မ်ားကိုရွာေဖြၿပီးေတာ႔ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ YCDC အစရွိတဲ႔ဌာနမ်ားမွေျမကြက္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔လႊဲေျပာင္းယူၿပီး ယာဥ္ရပ္၀န္းေတြအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္ရွင္" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

YRTA စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္မွစ၍ မ.ထ.သ မွ ေမာ္ေတာ္ကားကဲ႔သို႔ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေငြသားမ်ား၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စာရင္းမ်ားႏွင့္လက္ခံရယူခဲ႔သည္ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။

ယာယီသံုးစြဲခြင့္လိုင္စင္ခ်ထားၿပီးသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ YUPT ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ရပ္နားကြင္း၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ုံ၊ ယာဥ္ထိမ္းသိမ္းေရးေနရာမ်ားအျဖစ္ ဒဂုံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေျမကြက္ ၂ေနရာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ေနရာႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁ေနရာ၊ YBPC ကုမၸဏီမွ ယာဥ္ရပ္နာကြင္းအျဖစ္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမကြက္ ၂ေနရာ၊ Power Eleven ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိေျမကြက္ ၁ေနရာ၊ GYCT ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ဒဂံုေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁ေနရာ၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုးအင္အားစုမ်ား ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ၁ေနရာ၊ ေရႊေတာင္ပိုင္း ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းအျဖစ္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၁ေနရာတို႔ကို ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

YBSကားရပ္နားကြင္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးကို YBS ဒုတိယႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ YBS တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာခဲ႔သည္။