‘သာကူး’ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူရဦးေရႊမန္း တံု႔ျပန္

.

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း (ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)
 

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္လ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္၊ စြပ္စြဲေနၾကသလို ‘သာကူး’ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဥကၠဌျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းက တံု႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လူတစ္ေယာက္အတြက္ မဟုတ္ဘူး။ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီ ‘အမ’(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)အတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီပါတီအတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး” ဟု တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သူ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

သူ႔ကို ‘သာကူး’ တင္မကဘဲ ႏြားမ်ားကို ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းေသာ ‘ၿခံခုန္တယ္’ ဟုပင္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္သိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၁၄ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းက “အမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ား ႏုိင္ရင္ အမက ထိုက္တန္တဲ့ေနရာမွာ လာၿပီးေတာ့ ကူၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူေပးပါ။ ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးခဲ့ရင္ေတာ့ အမသေဘာပဲ။ သေဘာက ႐ႈံးမွာေၾကာက္လို႔လည္း သြားခိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သာကူးလည္း မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းေရးသားသည့္ “ဒီမုုိကေရစီႏုုိင္ငံေတာ္သစ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္” စာအုပ္တြင္ သူရဦးေရႊမန္းဟု အတိအက် ရည္ညႊန္းမထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူတခ်ိဳ႕သည္ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုျပ၍ NLD ေခါင္းေဆာင္ေအာက္ လက္နက္ခ်ၿပီး မိမိ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးအတြက္ သာကူးမ်ား၊ ေျမေခြးမ်ား၊ ထမင္းေကၽြးေသာလက္ကို ျပန္ကိုက္သူမ်ားဟု ေရးသားထားသည္။

ဦးစိုးသိန္း ေရးသားသည့္ စာအုပ္တြင္ “တကယ္ေတာ့ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတုုိ႔ပါတီေအာင္ႏုုိင္မည့္ ပုုံမေပၚေတာ့သျဖင့္ မိမိပါတီအတြက္ အလံရွဴးမ်ားအျဖစ္သာ ဟန္ေဆာင္ၾကပါေတာ့သည္။ ပုုဂၢဳိလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အႏုုိင္ရရွိႏုုိင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေအာက္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုုံျပ၍ လက္နက္ခ်လိုုက္ၾကပါေတာ့သည္။ ေျပာျပန္လ ွ်င္လည္း ေျပာသူလြန္ရာက်ေပမည္။ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးငွာ မည္သည့္ပါတီႏွင့္မဆုုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုု ဆုုိၾကေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္က ေျပာရလ ွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ တပ္မေတာ္သား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစား၊ စံစားၿပီးမွ သစၥာေဖာက္သြားၾကသည္။ သာကူးမ်ားဟုု ဆိုုႏုုိင္ပါသည္။ အမ်ားအျမင္တြင္ေတာ့ အေယာင္ေဆာင္ေကာင္းလွေသာ ေျမေခြးမ်ားပင္”

“အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကသည္မွာ ထမင္းေကၽြးေသာ လက္ကုုိ ကိုုက္ၾကသူမ်ားဟုု ၾကားရျပန္သည္။ ႏုုိင္ငံေရး နတ္ပူးၿပီဆိုုရင္ သူရဲေကာင္းေတြ လည္း ဂန္ဒူးျဖစ္တတ္ပါတယ္လိုု႔ တစ္ဦးက ဆုုိျပန္ပါေရာ၊ စိတ္မေကာင္းပါ။ အမွန္ေတာ့ ၎တုုိ႔၏ မယိုုင္မလဲေသာ မူ၀ါဒမွာ မိသားစုုကုုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး၀ါဒသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုု ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သမုုိင္းက သက္ေသျပပါလိမ့္မည္” ဟူ၍ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၅တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးစိုးသိန္း၏ ေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူရဦးေရႊမန္းက “ဦးစိုးသိန္း(ကၽြန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္း)ကေန ေျပာဆို၊ စြပ္စြဲတယ္ ဆိုတာလည္း သူ႔ရဲ့ ေစတနာနဲ႔ သူ႔ရဲ့ အရည္အခ်င္း အားလံုး စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔ေစတနာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ သူ႔ရဲ့ အရည္အခ်င္းက ဘယ္လိုရွိလဲ” ဟု ဆိုသည္။