ဒူတာေတး၏ မိန္းမမုန္း စကားလုံးမ်ား လုံေလာက္ပါၿပီဟုဆိုကာ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆႏၵျပ

.

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာမွာ ဇြန္ ၁၂ ရက္က အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းက သမၼတ ဒူတာေတး၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မုန္းတီးမႈစြက္ေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွိေနျခင္းက ၎တို႔ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ လုံေလာက္ပါၿပီဆိုျခင္းအား အသိေပးေျပာၾကရန္ စု႐ုံးဆႏၵျပၾကသည္။

ရြာေနသည့္ မိုးထဲ မိုးမ်ား ေဆာင္းလ်က္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ဖိလစ္ပိုင္အလံမ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ဝတ္ဆင္လ်က္ ဆႏၵျပအမ်ဳိးသမီးထု လူတန္းသည္ ၿမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားအႏွံ႔ ခ်ီတက္ၾကစဥ္ “ဒူတာေတးဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနသူ”ဟု ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။

ရာထူးတက္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဒူတာေတးသည္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ဟာသလုပ္ေျပာသကဲ့သို႔ ေတာင္းပန္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုျပင္ အမ်ဳိးသမီးသူပုန္မ်ားအား အဂၤါဇာတ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ရန္  စစ္သားမ်ားကို အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မွာလည္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕က ဖိလစ္ပိုင္အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ အိမ္ေထာင္ရွိ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို စင္ေပၚေခၚကာ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ေတ့နမ္းခိုင္း၍ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ဒူတာေတးက အေပ်ာ္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ပထားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ေျပာေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ လုံေလာက္ေနပါၿပီ။ ဒူတာေတးအစိုးရနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ကၽြန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြေပၚ ေျပာဆိုသေဘာထားေတြဟာ လုံေလာက္သြားပါၿပီ။”ဟု စု႐ုံးခ်ီတက္ေနစဥ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဂ်င္းအန္နာကြက္ဇ္က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာခဲ့သည္။

ယခု စု႐ုံးခ်ီတက္မႈတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ အပါအဝင္ အင္အား ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းေထာက္တို႔က ခန္႔မွန္းထားသည္။