ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ရပ္နားထားေသာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ျပန္လည္ပတ္ေတာ့မည္

.

သရက္၊ ေမ ၃၁ ။            ။ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး သရက္ခရိုင္ သရက္ျမိဳ႕ရွိ ျမင္းေခါင္းအမွတ္တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုသည္ စက္ရံုသံုး ေလာင္စာအခက္အခဲေၾကာင့္ သံုးႏွစ္နီးပါး ရပ္နားထားခဲ႔ရာမွ တင္ဒါေအာင္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖင့္ ျပန္လည္လည္ပတ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ျပန္လည္လည္ပတ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း သရက္ျမိဳ႕ရွိ ေဒသခံေတြ၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သံုးႏွစ္နီးပါး ရပ္နားထားခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ ျပန္လည္ လည္ပတ္ေတာ့မည့္အေပၚ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ သရက္ျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖလူဦးေရ ၅၁ ဦးက ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ ALPHA CEMENT ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၏ လက္ေတြ႔က်က် လည္ပတ္ေနမႈအေပၚ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

သရက္ဘိလပ္ေျမစက္ရံုျပန္လည္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့ျပီး အဆိုပါ ASIA SQUARE ကုမၸဏီဘက္မွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရိွဟု ဆိုသည္။

ASIA SQUARE ကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေနေအာင္မွလည္း " ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးစက္ရံုၾကီး လည္ပတ္ႏိုင္ေရး ေဒသခံေတြ သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ ခုလို ဖိတ္ေခၚျပီး ကိုယ္တိုင္ေလ့လာခိုင္းတာပါ" ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္ပတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ကန္႔ကြက္ခဲ႔ဖူးေသာ သရက္ျမိဳ႕ေဒသခံ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ က " ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဝမ္းေျမာက္စြာၾကိဳဆိုပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ အမႈန္မ်ားႏွင့္ သတၲဳမ်ားသည္ လူကို အဆိပ္သင့္ေစၿပီး  အဆုတ္၊ ေသြး၊ ဦးေႏွာက္၊ ကေလးသူငယ္တို႔တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အဆုတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ အဆုတ္ယိုယြင္းျခင္း၊ ကေလးတြင္ အဆုတ္ျဖစ္ေပၚမႈ ပံုမမွန္ျခင္းႏွင့္ ေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေယာင္ရမ္းျခင္း၊ ေသြးခဲမႈျမင့္တက္ျခင္း၊     ေသြတိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။

ထို႔ျပင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္က်ျခင္း၊ ပင္မဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာေရာဂါ၊ ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေမာေဖာက္ျခင္း၊  ႏွလံုးခုန္နႈန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊  ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ကာ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ ေပါင္မျပည့္ေသာ ကေလးမ်ားေမြးဖြားျခင္း၊ သေႏၶသားၾကီးထြားမႈ ပံုမမွန္ျဖစ္ျခင္း၊ လမေစ့ဘဲေမြးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ႀကီးထြားမႈ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသားမ်ား တြင္ မ်ဳိးပြားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ Green Peace အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။