ခမာကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားတြက္ ေအာက္ေမ့သတိရပြဲ ကေမၻာဒီးယားက်င္းပ

.

ဖႏြမ္းပင္၊ ေမ ၂၀ ။          ။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၇၉ ခုနွစ္ကာလမ်ားက ခမာကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ရသူ မ်ားကို ရည္စူးဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္   ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနၾကေသာျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းေန႔ ကို ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၌ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ျပည္သူအမ်ားအျပား ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သခဲ့ၾကသည္။

ကေမၻာဒီးယားျပည္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္၏ ဆင္ေျခဖံုးအရပ္ရွိ Choeung Ek မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ မႈဆိုင္ရာစင္တာတြင္ က်င္းပေသာ ေအာက္ေမ့သတိရပြဲအခမ္းအနား၌ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒါ့အျပင္ သဘင္သည္မ်ားကလည္း အာဏာရွင္ပိုလ္ေပါ့ပ္လက္ထက္အတြင္း Killing Fields ဟု အမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ လယ္ကြင္းျပင္ထဲ၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြပ္မ်က္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပံုမ်ားကို ျပန္လည္ သရုပ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ခမာအာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ကေမၻာဒီးယားျပည္သူ ၂ သန္းခန္႔သည္ အစာေရစာငတ္ျပတ္မႈမ်ား၊ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္မႈျဖင့္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။