ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းကို ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ထုတ္ပယ္ခံ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ေတာင္းဆို

.

ပုသိမ္ ေမ ၁၉ ။         ။ အေရးယူမႈ လြဲမွားေနသည္ဆိုၿပီး အေရးယူခံရသည့္  ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒၚၿငိမ္းအထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက တိုင္ၾကားမႈကို ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။   ေငြေၾကးေကာက္ခံသည့္တိုင္ၾကားခံရမႈျဖင့္ ေဒၚၿငိမ္းအထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးၾကည္သင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အေရးယူမႈလြဲမွားေနတာလို႔ ယူဆတ့ဲအတြက္ အမႈကိုျပန္လည္စစ္ေဆးေပးၿပီးကြၽန္ေတာ္မွာ အျပစ္ရိွရင္ထုတ္ပယ္ယုံတင္မက တည္ဆဲဥပေဒေတြန႔ဲအေရးယူပါ၊တစ္ဘက္က တိုင္ၾကားသူေတြမွားယြင္းရင္ တည္ဆဲဥပေဒအရအေရးယူပါ၊ ဒါတင္မကေသးဘူး အမႈကိုမွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲတယ္ဆိုရင္  မွားယြင္းဆုံးျဖတ္ခ့ဲသူေတြ တာဝန္ရိွမယ္လ႔ိုယူဆတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဒါကိုလည္း ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တင္ျပပါတယ္”ဟုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးၾကည္သင္းကေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးၾကည္သင္းသည္ ေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ လႉေစျခင္း၊ ေက်ာင္းကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အလႉခံျခင္း၊ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွွဴရန္ အတန္းအသီးသီးမွ အလႉခံျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ၂၀၀၀က်ပ္ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒအခန္း(၁၅)နည္း ဥပေဒခြဲ(ဃ)အရ  ရာထူးမွ ထုတ္လိုက္သည္ ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမလ၁၉ရက္ေန႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ ပညာပါရီေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးၾကည္သင္းက သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။