ဧရာ၀တီတိုင္းရိွ လယ္သမားတစ္သိန္းေက်ာ္ ၊ အစိုးရသို႔ေၾကြးက်န္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေန

.

ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

 

ေမ ၁၆၊ ပုသိမ္ ။                        ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လယ္သမား တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔က အစိုးရသို႔ေပးရန္ေၾကြးက်န္  ၇၇ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရိွေနျပီး ေၾကြးက်န္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရး ဘဏ္ဘက္မွ သိရသည္။

စိုက္ပိ်ဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ေၾကြးက်န္မ်ားျပားလာျခင္းမွာ ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် အေရးမယူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြျဖိဳးေရးဘဏ္ တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

”ဥပေဒအတိုင္း တိတိက်က် အေရးမယူတာ၊  ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုနင္းျပီးေတာ့ လက္တစ္လုံးၾကား ဥပေဒ ေဖာက္လာတယ္။  ေၾကြးက်န္ေတာ့ဘာလုပ္မလဲ။  မလုပ္ေတာ့ မဆပ္ဘူးေပါ့။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ျဖစ္စဥ္ ေပါ့ ၊ေရွးက ေၾကြးက်န္တဲ့သူကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူရင္ ဒီလူေတြ ဒီေလာက္မက်န္ဘူး။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးက နိုင္ငံဘ႑ာထဲက အခိ်န္တန္ရင္ စီးထြက္သြားမယ္။ ေငြေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲ ၀င္မလာဘူး ။ ေငြစကၠဴေတြက ေပါေနမယ္ ၊ေပါတဲ့ပစၥည္းကတန္ဖိုးမရွိ ရွားတဲ့ပစၥည္းက တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ေငြတန္ဖုိး က်တယ္ ဆိုတာတို ့ကုန္ေစ်းနွဳန္းတက္တယ္ဆိုတာကို  ေဘးထြက္ဆိုးကိ်ဳးပါ”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္ တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာသည္။  

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ေတာင္သူလယ္သမား ၁၀၄၃၃၄ ဦးက ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံျဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ေပးသြင္း ရန္ စိုက္ပိ်ဳးစရိတ္ေခ်းေငြ အခ်ိန္လြန္ေႂကြးက်န္ ၇၇.၈ ဘီလီယံရိွၿပီး၊ ၂၀၁၇-၁၈ မိုးရာသီ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပိ်ဳး စရိတ္ ေႂကြးက်န္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ေႂကြးက်န္ ၃၅၄ ဘီလီယံခန္႔ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ေၾကြးမဆပ္သူ လယ္သမားမ်ားအား အေရးယူမႈမရိွေသးဘဲ အေၾကြးဆံုးျပီး တိမ္းေရွာင္သြားပါက ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရဖို႔ရိွေနေၾကာင္း ျမန္မာလယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္ က မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

"က်န္တာ အစပိုင္း အင္မတန္ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ေစ့တ့ဲအခါ မဆပ္ႏိုင္တာ ၂၀၁၀ အထိ တစ္ေယာက္မွ မက်န္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေယာက္မွမက်န္ဘူး အဲဒါ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဒီဘက္အပိုင္းမွာ ေျဖေလ်ာ့လာ တယ္။ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြမ်ားလာတဲ့အေပၚမွာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ေႂကြးမတတ္ႏိုင္လိုက်န္သလို ဒီအေပၚမွာ အခြင့္အေရးယူၿပီးေတာ့မဆပ္တ့ဲသူေတြရိွလာတယ္၊ေ႐ွ႕က ေႂကြးက်န္တ့ဲသူမဆပ္တ့ဲအေပၚမွာ အေရးမယူလို႔ ေနာက္က မေၾကာက္ေတာ့ဘူး ။ ဘာမွမလုပ္ဘူး ဘာမွမလုပ္တာပဲဆိုၿပီး အေတြးမွားန႔ဲ မဆပ္တာ ။ အဆင္မေျပလို႔ မဆပ္တာမဟုတ္ဘူး၊တခိ်ဳ႕ဆို ႏိုင္ငံေရးအရ အေရာင္ဆိုးၿပီး အစိုးရဘာလုပ္လုပ္ ကန္႔လန္႔တိုက္ ဆန္႔က်င္ ဒီလိုအေနအထားလည္းေတြ႔ရပါတယ္”ဟု ျမန္မာလယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ တိုင္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

လယ္သမားအမ်ားစုမွာ အစိုးရသို႔ျပန္ဆပ္ရန္ အေရးယူမႈမရိွေသာေၾကာင့္ မဆပ္ၾကသည္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး အနည္းစုမွာ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေၾကြးက်န္မ်ားေသာျမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ ဆင္းေကာက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေဌးဝင္းက ေျပာသည္။

 “ ေၾကြးက်န္မ်ားတဲ့ ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုက ဆင္းျပီးေတာ့ ေၾကြးက်န္မ်ားတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ေကာက္ခံတာမိ်ဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ေၾကြးမ်ားတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြကို ေၾကြးနည္းတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြက ၀န္ထမ္း ျဖည့္ဆည္းျပီး ေကာက္ခံတာ ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနနဲ႔က ေၾကြးမ်ားတဲ့ေဒသေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္က စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေခ်းေငြေကာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ညြန္ၾကားထားပါတယ္”ဟု စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီးဦးေဌး၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ စိုက္ပိ်ဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္အစား လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းအား ထုတ္ေခ်း ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ယခင္ လယ္သမားသုံးဦး တစ္ဖြဲ႔ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္ျဖင့္ထုတ္ေခ်းေပးခ့ဲၿပီး သုံးဦးလုံး ေႂကြးေက်မွာ ေနာက္တစ္ရာသီစိုက္ပိ်ဳးစရိတ္ကိုထုတ္ေခ်းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္တစ္ဧက ကို တစ္သိန္းငါးေသာင္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၃၄၄ဘီလီယံ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ လယ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ လယ္ဆယ္ဧကအထိ သာ ေခ်းယူခြင့္ ျပဳထားသည္။