ႏုိင္ငံမ်ားက ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလားေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္တပ္က ျပင္ဆင္

.

ကာရာကတ္စ္၊ ေမ ၁၆ ။            ။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စစ္တပ္က ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေနသည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရ မက်ဟုဆိုကာ ပယ္ဖ်က္ပစ္ေရးအတြက္ လီမာအုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားက သမၼတ နီကိုလပ္စ္မာဒူ႐ုိကို တြန္းတိုက္လ်က္ရွိသည္။

ေမ ၂၀ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ ရွိေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဗင္နီဇြဲလားအေနျဖင့္ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ လီမာအုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက တိုက္တြန္းေၾကာင္း မကၠဆီကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဗီဒီဂါေရးက မကၠဆီကိုစီးတီးတြင္ လီမာအုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာခဲ့သည္။

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက ၁၂ ႏိုင္ငံအုပ္စု၏ ကိုယ္စား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဗီဒီဂါေရးက ဖတ္ၾကားရာတြင္ “ယခု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဗင္နီဇြဲလားက အားလုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား မပါ၀င္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ လိုအပ္သည့္ အာမခံခ်က္မ်ား မေပးႏုိင္ျခင္း။”စသည္တို႔ ရွိေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

အေစာပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ဗင္နီဇြဲလား အတိုက္အခံဖက္က သပိတ္ေမွာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းအမ်ားစုကလည္း တရားမ၀င္ဟု ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။

လက္၀ဲသေဘာထားတင္းမာသူ ဟူဂိုခ်ာဗက္ဇ္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံေသာ သမၼတ မာဒူ႐ုိလက္ထက္တတြင္ တစ္ခ်ိန္က ေရနံေၾကာင့္ ၾကြယ္၀သည့္ ဗင္နီဇြဲလား စီးပြားေရးမွာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနသည္။

လီမာအုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အာဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုစတာရီကာ၊ ဂြါတီမာလာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ မကၠဆီကို၊ ပနားမား၊ ပရာေဂြးႏွင့္ ပီး႐ူးႏိုင္ငံမ်ားက စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Tags: