သင့္ကားရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကအတိုင္း စစ္ေဆးျပီး Grade နဲ႔ Market Value အေျဖတစ္ခု သိခ်င္ပါသလား ?

.

“ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း (Car Assessment Service)ကို ျပဳလုပ္ျပီး ကားအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္္ (Grade)နဲ႔ Market Valueတန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းကို Toyota Aye and Sons(TTAS) က ျပဳလုပ္ေပးေနပါၿပီ။

Toyota မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္စစ္ေဆးသူမ်ားကသင့္ကားရဲ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တိတိက်က်၊ ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးျပီး ဝါရင့္ေဈးကြက္ပညာရွင္မ်ားက   ေလ့လာမႈရလဒ္အေျဖမ်ားနဲ႔ အတူ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈး (Market Price)ကိုတြက္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီစစ္ေဆးျခင္းကို ျမန္မာေငြ(၁၄၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ကို တစ္ေနရာထဲမွာအျပီး စစ္ေဆးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကားအေျခအေန၊ လက္္ရွိေမာင္းႏွင္ျပီး အတိုင္းအတာ(kilo)၊ အင္ဂ်င္အေနအထား၊ အျပင္ပိုင္း၊ အတြင္းပိုင္း ထပ္ေဆာင္းတပ္ဆင္ ထားတ့ဲ အရာမ်ားပါမက်န္အေသးစိတ္ စစ္ေဆးျပီးတာနဲ႔ Assessment record ရလဒ္ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားကို ေရာင္းခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ရွိအတိုင္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားခ်င္ရင္ပဲဲျဖစ္ျဖစ္ assessment result က သင့္ကားအတြက္ အာမခံခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကားရဲ႕ Assessment Rating Result (အလံုးစံုစစ္ေဆးျပီး တန္ဖိုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း) နဲ႔ အတူ TTAS Service Member Card ကို ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ TTAS ရဲ႕ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွုေတြအေပၚမွာ Discounts ေတြ ရရွိႏိုင္မွာပါ။  Member Card ရွိျပီးသားသူေတြအတြက္ကေတာ့ ကားစစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ၾကိမ္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့  http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login  ဆိုတဲ့ Link ထဲ၀င္ၿပီးရင္ေတာ့ Register ျပဳလုပ္ျပီး သင့္ကားရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြထည့္သြင္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းသြင္းၿပီးပါက သင္ျပဳလုပ္မယ့္ရက္နဲ႕အခ်ိန္ကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ၿပီး Appointment (ရက္ခ်ိန္း)ရယူကာ ပုလဲကြန္ဒို အနီး ,ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း Toyota Aye and Sons(TTAS) သြားေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက

လိပ္စာ - No. 87(A), ပုလဲကြန္ဒို အနီး ,ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊

ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္