NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စနစ္မ်ား အိႏၵိယ ေဖာ္ေဆာင္

.

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရႀကီးမႈ ေစာလ်င္စြာ သတိေပးေရး စနစ္ႏွင့္ ေျမငလ်င္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ စနစ္တို႔ တပ္ဆင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး ပေရာဂ်က္ႏွစ္ခုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဗီခရမ္ မစ္စရီက အခမ္းအနားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပေရာဂ်က္ႏွစ္ခုကို အိႏၵိယအစုိးရက ပံ့ပိုးေပးထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္ကုိ ေမလ ၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာန (DMH) တြင္ တပ္ဆင္ထားရွိသည့္ အဆိုပါ စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး စနစ္မ်ားကို အိႏၵိယအစိုးရ ဘ႑ာေရးႏွင့္နည္းပညာ ပ့ံပိုးမႈအကူအညီေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ကာ ယင္းတို႔ကို အာဖရိကႏွင့္ အာရွေဒသဆုိင္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ေစာလ်င္စြာ သတိေပးမႈ စနစ္ (RIMES) ကေနတဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္မ်ားကို ကနဦး စမ္းသပ္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ကာ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွိရင္းစြဲ စနစ္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္းတပ္ဆင္ထားႏိုင္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေရႀကီးမႈ သတိေပးေရး စနစ္ေအာက္တြင္ ေရလယ္ဗယ္ အလိုအေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ စခန္း ၁၂ ခု ႏွင့္ ရာသီဥတု အလိုအေလ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ စခန္း သံုးခုတို႔ကုိ ထူေထာင္ထားရွိသည္။ ေျမငလ်င္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ စနစ္ေအာက္တြင္ ငလ်င္တိုင္းတာမႈ စခန္း ဆယ္ခု ကို DMH ၏ စခန္းရွစ္ခု ကြန္ရက္တြင္ ထပ္မံေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ သဘာ၀ေဘး ျဖစ္သည့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္း ႀကံဳေတြ႕မႈ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မၾကာေသးမီက က်ေရာက္ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ယခုအခ်ိန္သည္ အဆိုပါ ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဗီခရမ္က အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသြားသည္။

" နာဂစ္ လိုမ်ဳိး ဆိုးရြားျပင္းထန္တဲ့ ေဘးဒုကၡဆိုးေတြက ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေဘးရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြကို လူ႔အသုိက္အ၀န္းအတြင္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊ ခုခံႏိုင္စြမ္း အားနည္းသူေတြ အမ်ားစု ပိုခံစားၾကရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကိုေတာ့  တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ဘူး ဆိုေပမယ့္ မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္သတင္းအခ်က္အလက္ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ထားႏိုင္မယ့္အျပင္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈေတြကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ေတာ့ ဒီေဘးအႏၱရာယ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကုိေတာ့ အေတာ္ေလး ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးေတြကေတာ့ ႀကိဳတင္ သတိမေပး အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ၀င္တိုက္ခတ္တတ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အၿမဲတမ္း မမွန္ပါဘူး။ ဒီ သဘာ၀ေဘးေတြကေန ဘယ္လိုမ်ဳိး ကာကြယ္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လံုေလာက္တဲ့ သတိေပးမႈေတြ ရရွိေနႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏိုင္သမွ်တုိင္းကို လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုလိုမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရႀကီးမႈ ေစာလ်င္စြာ သတိေပးမႈစနစ္နဲ႔ ေျမငလ်င္ ေစာင့္ၾကည့္သတိေပးမႈ စနစ္ တို႔အတြက္  ဒီ အိႏၵိယအစိုးရက ပံ့ပိုးတဲ့ ပေရာဂ်က္သစ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာ ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္" ဆိုၿပီး အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည့္ ရာသီဥတု ေဘးဒုကၡဆိုးေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ခန္႔မွန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ေဘးမ်ားကေန ထိခိုက္ပ်က္စီးလာႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစႏိုင္မယ့္အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ၎က ေျပာသည္။

" ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိတဲ့၊  နားလည္မႈ ေကာင္းတဲ့၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သြားၿပီး ေကာင္းစြာ ေပါင္းစည္းႏိုင္တဲ့ ေစာလ်င္စြာ သတိေပး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာဆိုရင္ေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းကုိ အကူအညီျဖစ္ေစရံုသာမက သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနေတြကေန ရရွိမယ့္အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကိုပါ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈပိုင္းမွာပါ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဒီ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကေန ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာေတြအေပၚ ကာကြယ္မႈရဲ႕ အေရးပါပံုကို အေလးထားသတိျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ DMH ဌာနကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘဘာ၀ေဘး မ်ား ေစာလ်င္စြာ သတိေပးမႈ စနစ္ ပူးေပါင္းမႈ မူေဘာင္ေအာက္မွာ အိႏၵိယအစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ ေရႀကီးမႈနဲ႔ ေျမငလ်င္ သတိေပးမႈ စနစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ အေရာက္မွာေတာ့ နယူးေဒလီၿမိဳ႕က ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ RIMES ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွာ ဒီ အဆိုျပဳခ်က္ကို အိႏၵိယအစုိးရဘက္က လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ အေရာက္မွာေတာ့ ဒီ အဆိုျပဳထားတဲ့ ပေရာဂ်က္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့မႈကို အိႏၵိယအစုိးရ ကမၻာ့သိပၸံ ၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငလ်င္ေစာင့္ၾကည့္မႈ စြမ္းရည္ကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ RIMES ပေရာဂ်က္တစ္ခုနဲ႔အတူ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ" ဆိုၿပီး ၎က ေျပာသြားသည္။

ယခု ပေရာဂ်က္ေတြမွာ ပါ၀င္မႈ သေဘာသဘာ၀ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အစအဆံုး ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သံအမတ္ႀကီး ဗီခရမ္က ေျပာသည္။ အလားတူ ယင္းစနစ္မ်ား ထားရွိသည့္ ႏိုင္ငံအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ ဘ႑ာေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမႈကေန ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ သိပၸံဆုိင္ရာႏွင့္ နည္းပညာ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳမႈအပိုင္းႏွင့္  အိႏၵိယ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အျခားေနရာေဒသမ်ားရွိ အဓိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကေနတဆင့္ ယင္းစနစ္မ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္မယ့္ အရန္အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသြားေသးသည္။

ယခု ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား ထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပါ့တနာ အတြက္ အလွည့္အေျပာင္း ေမာ္ဒယ္တစ္ခု ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည့္ ေရရွည္က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသြားေသးသည္။