လိႈင္သာယာထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးေလာင္မႈႏွင့္ နီးကပ္၍ YBS ၂၀ ႏွင့္ ၈၃ ယာယီရပ္နားႏိုင္

.

ဓာတ္ပံု-YBS ၂၀

ဧျပီ ၂၃ ။         ။ ၃ ရက္ၾကာ ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္သည့္ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုေၾကာင့္ လိႈင္သာယာယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ယာယီရပ္နားရန္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျပီး ယာယီရပ္နားပါက အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္အသိေပးသြားမည္ဟု YBS ၂၀ မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ လိႈင္သာယာ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးသည္ ယာဥ္စီးေရ ၅၀၀ ခန္႔ ရပ္နားထားေသာ ယာဥ္ရပ္နားဝန္းႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရွိပါသျဖင့္ အေရးေပၚ ယာဥ္မ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုပါက ယာဥ္ေမာင္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ YBS ၂၀ ႏွင့္ YBS ၈၃ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအား ယာယီရပ္နားရန္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း YBS ၂၀ မွ ဧျပီလ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ပင္သုႆန္အနီး႐ွိ ဧရိယာစတုရန္း ၃၀၀ ခန္႔႐ွိေသာ အမိႈက္ပံုသည္ ဧျပီ၂၁ ရက္ ၁၂နာရီ ၃၀ အခ်ိန္ ခန္႔မွစတင္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိရာ ဧျပီ ၂၃ ရက္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဧရိယာစတုရန္း ၁၀၀ခန္႔ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနျပီးမီးခိုးေငြ႕မ်ား အမ်ားအျပား ပ်ံ႕ႏွံ႔လွ်က္ရိွသည္။

YBS ၂၀ သည္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဆိပ္ကမ္းမွ သိမ္ျဖဴ၊ တာေမြ၊ ေျမနီကုန္း၊ ၾကည္႔ျမင္တိုင္ တို႔ကိုျဖတ္ကာ လိႈင္သာယာသို႔ ေျပးဆြဲေနျပီး YBS ၈၃ ယာဥ္လိုင္းကို  လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံဧရာအေဝးေျပးမွ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆုံ၊ သမိုင္း၊ ရွစ္မိုင္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဧရာဝဏ္လမ္း ဒဂုံျမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ထိ   ေျပးဆြဲေပးေနသည္။

Omni Focus General Service ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ YBS ၿမိဳ႕တြင္းပတ္ ယာဥ္လိုင္း ၅၆၊ ၿမိဳ႕တြင္းခ်ိတ္ဆက္ ယာဥ္လိုင္း ၂၀ ႏွင့္ ၈၃ အစရွိသည့္ယာဥ္လုိင္းမ်ားကို တာဝန္ယူ ေျပးဆြဲေပးေနေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ ထိန္ပင္အမိႈက္ပုံမီးေလာင္ကြ်မ္းေနမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ မီးသတ္ကား ၁၂ စီး ေရသည္ယာဥ္ ၄ စီး ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရျပီး ထြက္ရွိလာသည့္မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ လိႈင္သာယာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေသာေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းကာ အသက္ရႈမ၀မႈမ်ား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။