ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား hotline ဖြင့္လွစ္

.

ဧၿပီ ၂၁ ။            ။ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ hotline တစ္ခုကုိ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က စတင္ဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္းတို႔ မၾကာမီ စစ္မဲ့ဇုန္၌ ေတြ႕ဆံုမည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အေရးတႀကီး ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ hotline ကုိ စဖြင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ hotline ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမွာ ဆုိးလ္ၿမဳိ႕ သမၼတ အိမ္ျပာေတာ္ ႏွင့္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း ရံုးထုိင္သည့္ ၿပဳံယမ္း ရံုးတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ထားမည္ျဖစ္သည္။

" ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအၾကား သမုိင္း၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခုပဲ စဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ" ဆိုၿပီး အိမ္ျပာေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ယြန္ ကြန္ယန္းက ေျပာသည္။

Hotline ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ႏွစ္ဘက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား ၄ မိနစ္ႏွင့္ ၁၉ စကၠန္႔ စမ္းသပ္ ေျပာဆိုမႈတစ္ခုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။