ဘာလင္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္က်န္ ဗုံးေတြ႔၍ လူအမ်ားအျပား ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထား

.

 

ဘာလင္၊ ဧၿပီ ၂၀ ။             ။ ဒုတိယကမာၻစစ္ လက္က်န္ဗုံး ေတြ႔ရွိ၍ ဘာလင္က အခ်က္အျခာ ရထားဘူတာ႐ုံ ပတ္လည္ရွိ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ဂ်ာမနီရဲမ်ားက ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္း ဒုတိယကမာၻစစ္က်န္ ဗုံးတစ္လုံး ေတြ႔ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုံးရွင္းလင္းေရး ပညာရွင္မ်ားက စနစ္တံ ျဖဳတ္ေရး ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လူမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ၿပီး ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ေတြ႔ရွိသည့္ ၿဗိတိန္လုပ္ ေပါင္ ၁၁၀၀ ဗုံးကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေေတာ့မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရဲဌာနက အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုေၾကညာလ်က္ရွိေနရာ ရထားမ်ား၊ ဓာတ္ရထားမ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား ရပ္နားထားျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ေျပးဆြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။

ပုံမွန္ရက္တိုင္း တစ္ေန႔ကို ခရီးသည္ သုံးသိန္းအထိ ရွိတတ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အျခာ ဘာလင္ဘူတာႀကီး၏ ေျမာက္ဖက္ ဗုံးေတြ႔ရွိရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္၏ ပတ္လည္ အခ်င္း မီတာ ၈၀၀ အဝန္းအဝိုင္းကို အထူးဇုန္အျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ အထူးဇုန္အတြင္း ရထားဘူတာ႐ုံ၊ စစ္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၊ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပန္းခ်ီျပခန္းႏွင့္ ျပတိုက္တစ္ခုတို႔ပါ ရွိေနၿပီး BND ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၏ ႐ုံးခ်ဳပ္သစ္ပါ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုံးအား ရွင္းလင္းၿပီးခ်ိန္အထိ ေဘးလြတ္ရာ အရပ္တြင္ ၿမိဳ႕ေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေနရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲက အလုံးစုံ ရွင္းလင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီးမွ ျပန္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဗုံးရွင္းလင္းေရး ပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မစတင္မီ အထူးဇုန္အတြင္း လူသူေလးပါး ရွိမရွိကို ရဲက တစ္အိမ္တက္ဆင္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရသူမ်ားအတြက္ ယာယီခိုလႈံေရးစခန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။