သၾကၤန္ကာလအတြင္း မႏၱေလးတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား

.

(ဓာတ္ပုံ၊ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္)

မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္မဟာသၾကၤန္ အၾကိဳေန႔မွ အတက္ေန႔အထိ ဘီယာပုလင္းဗူးမ်ဳိးစုံ ၄၅၀ဗူး၊ အရက္မ်ိဳးစုံ ၁၆၉ပုလင္း၊ nozzel ပိုက္ေခါင္းမ်ိဳးစုံ ၆၀ေခါင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ႔ေၾကာင္း မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဆိုင္ကယ္၊ကား အပ္ႏွံေရးဆိုင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေၾကးထက္ပိုမိုေကာက္ခံသည့္ဆိုင္ ၈ ဆိုင္၊တရားမဝင္ ဆိုင္ကယ္၊ ကား အပ္ႏွံေရးဆိုင္ ၅၃ ဆိုင္ စီစစ္အေရးယူခဲ႔ျပီး ပိုမိုေကာက္ခံခဲ႔သည့္ ေလလံရ ဆိုင္ကယ္၊ကား အပ္ႏွံေရးဆိုင္ ၈ ဆိုင္ကို black list ထည့္သြင္းျပီး အေရးယူသြားမည္ဟု မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ကဆိုသည္။

"ဘယ္နွစ္ကမွဒီေလာက္မမိပါဘူး။ေနာက္နွစ္ဒီထက္ပိုႀကိဳးစားပါမယ္။"ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ကေျပာသည္။

သၾကၤန္ကာလအတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္အတြက္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ။အခြန္ဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး၊ ဌာနခြဲမွဴးမ်ားအခြန္ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ယခုလို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Tags: