၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ အာဖရိကေဒသမွာ ငွက္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ဆံုးရံႈးရႏိုင္ေခ်ရွိေန

.

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစမႈ၊ ေတာေတာင္သစ္ပင္ေတြကုိ အလြန္အကၽြံ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းမႈ တို႔လိုမ်ဳိး လူသားတို႔ရဲ႕ အဆင္အျခင္မဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ လာမယ့္ ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္မေရာက္ခင္မွာပဲ အာဖရိကေဒသမွာ ရွိတဲ့ ငွက္နဲ႔ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း တစ္၀က္ေက်ာ္ေလာက္ကုိ ဆံုးရံႈးရႏိုင္ေခ်ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြက သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ယေန႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ကမၻာေပၚက ေနရာေဒသအားလံုးတိုင္းမွာလည္း လူတို႔ရဲ႕ မဆင္မျခင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ တိရိစၦာန္နဲ႔အပင္ေတြ ေလ်ာ့က်ဆံုးရံႈးေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ေပါင္း ၆၀၀ နီးပါး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ သက္ရွိ မ်ဳိးစိတ္မ်ားေလ့လာမႈ စစ္တမ္းတစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၄၈ ခုႏွစ္မေရာက္ခင္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ သယံဇာတေတြ ခန္းေျခာက္ေကာင္း ခန္းေျခာက္သြားႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္မွီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကေဒသမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ငွက္နဲ႔ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါ မ်ဳိးစိတ္ တစ္၀က္ေလာက္ကို ၂၁၀၀ မတိုင္ခင္ ဆံုးရံႈးသြားရႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမွာ မယ္ဒယ္လိန္ (Medellin) ၿမိဳ႕မွာ ထုတ္ျပန္သြားတဲ့ စစ္တမ္းေလ့လာခ်က္ ေလးေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသက သႏၱာေက်ာက္တန္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လာမယ့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္ ျပင္းထန္တဲ့ ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္းပဲ ဥေရာပနဲ႔ ဗဟိုအာရွေဒသတို႔မွာ ငါးေကာင္ေရ သံုးပံု ပံုတစ္ပံုနီးပါးေလာက္နဲ႔အတူ ကုန္းေန တိရိစၦာန္နဲ႔ အပင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

" ခုလို စုိးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနေတြကေတာ့ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ႏိုင္ငံေတြ၊ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ၊ အစားအေသာက္ ဖူလံုမႈ၊ လူသားတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေနထုိင္မႈ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ အႏၱရာယ္ေဘးသင့္ေစေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္" ဆိုၿပီး ဇီ၀မ်ဳိးကြဲနဲ႔ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ သိပၸံ မူ၀ါဒ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ IPBES က သတိေပးပါတယ္။