ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အဓိကပါလီမန္အစည္းအေဝး ကင္ဂ်ဳံးအြန္ မပါဘဲ က်င္းပ

.

ၿပံဳယမ္း၊ ဧၿပီ ၁၂ ။          ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အထူးျပည္သူ႔ညီလာခံႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံးအြန္ မပါဘဲ က်င္းပကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲမ်ားအေရးကို မေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏို္င္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာန၏ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးျပည္သူ႔ညီလာခံ ေျခာက္ပတ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရး ေဒသတြင္း သင့္ျမတ္မႈ ျဖစ္ေပးလာခ်ိန္ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပခါနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ကင္ဂ်ဳံးအြန္အေနျဖင့္ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎၏ သေဘာထားကို ေပးပို႔ထားၿပီျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံသည္ ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီ ေခါင္းေဆာင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေသာ ႏို္င္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္း ညီလာခံတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ႏို္င္ငံ၏ အသုံးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္၊ အမႈထမ္းအေျပာင္းအလဲ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အတည္ျပဳျပဌာန္းရသည္။

ကင္ဂ်ဳံးအြန္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ညီလာခံသို႔ လူကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း မိန္႔ခြန္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၀၁၈ အသုံးစရိတ္၏ ၁၅ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အတည္ျပဳရာ ယခင္ႏွစ္က ႏႈန္းထားအတိုင္းပဲ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၅ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ ခန္႔မွန္းေၾကာင္း KCNA သတင္းဌာနက အသုံးစရိတ္ ပမာဏ တိတိက်က် မေဖာ္ျပဘဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။