ေဖ့ဘြတ္စ္ေပၚ အမုန္းစကားေလ်ာ႔နည္းရန္ ျမန္မာအေျခအေန နားလည္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္သူလို

.

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၂ ။             ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဖ့ဘြတ္စ္ေပၚ အမုန္းစကားျဖန္႔ေ၀ေနမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစရန္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အေျခအေနနားလည္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သူမ်ား အလုံအေလာက္တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ထားရန္ အရပ္အဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဖ့ဘြတ္စ္ကို ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။

ဖန္​တီးရာ၊ MIDO ၊ Burma Monitor ၊ Equality Myanmar စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖန္တီးရာ ႐ုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ အေျခအေနနားလည္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သူမ်ား အလုံအေလာက္တိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ထားရန္၊ အမုန္းတရားပြားေစသည့္ပို႔စ္မ်ားႏွင့္ျဖန္႔ေ၀သည့္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဖယ္ရွားနိုင္ရန္ နည္းပညာတြင္ပိုမိုျမဳပ္ႏွံရန္စသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေဖ့ဘြတ္စ္သို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ လူမ်ိဳးေရးအုပ္စုေတြ အမ်ားႀကီးရွိၾကတယ္ ။ မတူညီတဲ႔ဘာသာေတြရွိၾကတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔အဲဒီအေပၚမွာ ေဖ့ဘြတ္စ္ကိုအသံုးခ်ၿပီးေတာ႔ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုမုန္းတီးေအာင္ လူမ်ိဳးတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ အထင္လြဲမွားေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အသံုးျပဳေနတဲ႔သူေတြရွိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတင္းအမွားေတြကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ႔ ပိုၿပီးေတာ႔မုန္းတီးမႈေတြ ပြားမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာရွိပါတယ္ ။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ျပႆနာပါပဲ"ဟု Equality Myanmar မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဖ့ဘြတ္စ္ေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ထပ္မံခန္႔ထားမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည့္လူမ်ား ခန္႔အပ္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို Mark Zukerberg က  ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အမုန္းစကားျဖစ္ေစမည့္ပုိ႔စ္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား၏အေကာင့္မ်ားကိုပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖ့ဘြတ္စ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ႔သည္။