ရန္ကုန္လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ (၄)ေနရာ က်င္းပမည္

.

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ။             ။ ၁၃၇၉ခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာ (၄)ေနရာ၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းႏွင့္တံတားဌာန၏ ဌာနစုမွဴး ဦးသန္းဟုတ္ က ေျပာျပသည္။

"ဒီႏွစ္မွာအရင္ႏွစ္ကမရွိတဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္နဲ႔ စတုဒီသာေကၽြးေမြးတဲ႔အစီစဥ္ေပါ့ ။ အစီစဥ္ကလည္း ေလးေနရာေလာက္သီးျခားထြက္လာတာေပါ့"ဟု ဦးသန္းဟုတ္ က ဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ လမ္ေလွ်ာက္သႀကၤန္ ေနရာ(၃) ေနရာဟုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေနရာ (၄)ေနရာတြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းဟုတ္ က အတည္ျပဳေျပာလိုက္သည္။

"လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ (၄)ေနရာကေတာ႔ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ေနာက္တစ္ေနရာက ဦးဥတၱမပန္းၿခံ ဦးဥတၱမပန္းၿခံဆိုတာ အခု Happy World ေနရာ၊ ေနာက္တစ္ေနရာက ကန္ေတာ္ႀကီး၊ ေနာက္တစ္ေနရာက ဒီအေနာ္ရထာလမ္း"ဟု ဦးသန္းဟုတ္ က ေျပာသည္။

လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္က်င္းပမည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ မတူညီသလို ကန္ေတာ္ႀကီးရွိ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပြဲ၌လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို Yangon Splash Walk အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲကာ စတင္ခဲ႔သည္။ ၄င္းအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္လည္း ကန္ေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ယခုႏွစ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။