ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ လုပ္ပြဲအေျခအေန

.

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕မွာ လုပ္ပြဲသံသယရွိေၾကာင္းနဲ႔ အဲဒီပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ျပန္စစ္ေဆးေပးေစခ်င္တယ္လို႔ အာရွေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ကလပ္အသင္းေတြက တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ဒီကေန႔ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေန႔မွာ အေရးေပၚ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေတာ့ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြကို အေၾကာင္းၾကားေလ့ရွိတဲ့ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ လိဂ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး မသကၤာစရာ အခ်က္အလက္ေတြ႕တဲ့အခါ အေၾကာင္းၾကားေလ့ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာလိဂ္ေတြကလည္း အဲဒီပြဲေတြကို ျပန္လည္စစ္ေဆးသံုးသပ္ေပးရေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဘာလံုးအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ နီးစပ္သူတစ္ဦးကေတာ့ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈေတြမွာ သံသယျဖစ္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ေတြ႕တဲ့အခါ အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆီ report ျပန္ေရာက္ၿပီး အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာလိဂ္ေတြကို အေၾကာင္း ၾကားေလ့ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပြဲေတြကို အြန္လိုင္းကေန ေလာင္းကစားျပဳလုပ္လို႔ရတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲကို လုပ္ပြဲသံသယကင္းရွင္းေအာင္ ျမန္မာေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အထူးစံုစမ္းေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးခဲ့ရဖူးပါတယ္။