လက္ရန္းအသစ္၊ ေလွ်ာက္လမ္းအသစ္နဲ႔ မႏၲေလးမ႑ပ္ေတြ

.

(ဓာတ္ပုံ၊ေအာင္ကိုဦး၊မဇၩိမ)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ က်ံဳးေတာင္ဘက္ျခမ္းကေတာ့ လက္ရန္းေတြ တပ္ဆင္ၿပီးေနသေလာက ္ရွိေနသလို က်ံဳးေဘးေလ်ွာက္လမ္းေတြကလည္း ၿပီးေနပါၿပီ။

အဲဒီလို ျပီးသေလာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာပဲ သၾကၤန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြကလည္း ျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။

လက္ရန္းအသစ္နဲ႔ ေလ်ွာက္လမ္းအသစ္ဘက္မွာေတာ့ လမ္းေလ်ွာက္သၾကၤန္ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္သလို က်ံဳးအေနာက္ဘက္ ေလ်ွာက္လမ္းအသစ္ေတြဘက္မွာလည္း မ႑ပ္ေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး သၾကၤန္ပြဲကို ႏႊဲၾကမွာပါ။

လက္ရန္းသစ္ေပၚခြၿပီး မ႑ပ္ေတြေဆာက္ေနသလို ေလွ်ာက္လမ္းအသစ္ေတြေပၚမွာလည္း မ႑ပ္ေတြက ရွိေနျပန္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕သာယာလွပဖို႔အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေန လက္ရန္းအသစ္ေတြ တပ္ဆင္ခဲ႔သလို ျပည္သူလူထု စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ သြားလာႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ေလ်ွာက္လမ္းအသစ္ေတြကို ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရန္းအသစ္တပ္ဆင္မႈကိုေတာ့ ေဝဖန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚခဲ႔ပါတယ္။

လက္ရန္းအသစ္ေတြနဲ႔ ေလ်ွာက္လမ္းအသစ္စက္စက္ေတြေပၚမွာ မ႑ပ္ေတြ တည္ေဆာက္ေနေတာ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အနည္းအငယ္ေတာ့ ရွိမွာပါ။ အဲဒီလို ထိခိုက္ပ်က္စီးမယ့္ အရာေတြအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကလည္း ရွိဖို႔လိုပါတယ္။

လုပ္ထားတဲ႔ လက္ရန္းေတြ၊ ေလ်ွာက္လမ္းေတြ လပိုင္းအတြင္းထိခိုက္ပ်က္စီးသြားရင္ အဓိက ျပန္ျပီး ျပင္ဆင္မွာကေတာ့ စည္ပင္သာယာကပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူအားေတြလည္း ကုန္ပါမယ္။ ဘ႑ာေငြ အနည္းငယ္လည္း ျပန္လည္ကုန္ပါမယ္။ အဲဒါေတြကို စီမံထားဖို႔လိုပါတယ္။ ပ်က္ရင္ျပင္မွာေပါ့ ဆိုတဲ႔အေတြးမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း မႏၲေလးသၾကၤန္ကို မႏၲေလးသၾကၤန္ ပီပီသသလုပ္ေဆာင္ေနတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

စည္းကားဖို႔အတြက္ မ႑ပ္ေတြကလည္း မျဖစ္မေနလိုပါတယ္။ လက္ရန္းအသစ္ေတြေပၚ၊ ေလ်ွာက္လမ္း အသစ္ေတြေပၚ မ႑ပ္ မေဆာက္ေစခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေအာင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိေစခ်င္တာပါ။သၾကၤန္ဆိုတာကေတာ့ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က လာေရာက္လည္ပတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမွာပါ။

မႏၲေလးရဲ႕ လမ္းေလ်ွာက္သၾကၤန္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သလို ဒီမွာစတင္ထည့္သြင္းက်င္းပမယ့္ ေတာသၾကၤန္ ကလည္း စည္ကားဦးမွာအမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စည္ကားျခင္းမ်ားစြာနဲ႔မႏၲေလး သၾကၤန္မွာ လက္ရန္းအသစ္ေတြ ေလ်ွာက္လမ္းအသစ္ေတြ မပ်က္စီးဖို႔ ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။

ထိန္းသိမ္းဖို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ကိုယ္စီရွိပါတယ္။