၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ စံခ်ိန္တင္ တင္ပုိ႔ထား

.

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

" ဒီႏွစ္မွာ ပို႔ကုန္က ထူးထူးျခားျခား  ၁၄ ဘီလီယံအထိ စံခ်ိန္တင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံ ေက်ာ္အထိ တင္ပုိ႔တဲ့အထဲမွာ စံခ်ိန္ထဲမွာဆိုရင္ ဆန္စပါးပါတယ္။ ပဲမ်ိဳးစုံပါတယ္။ ရာဘာစိမ္း၊ ရာဘာကုန္ၾကမ္း ေတြပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ခ်ဳပ္ၿပီးသား အထည္လိပ္ေတြ ပါပါတယ္" ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ဆုိသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္အထိ ပုိ႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁  ဒသမ ၅၇ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အလားတူ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္အထိ  ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၈၁  ဘီလီယံေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္အထိ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇ ဒသမ ၇၅ ဘီလီယံျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနီးပါး ပိုမိုကုန္သြယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။