ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ ႏိုင္ငံသားအား ေသဒဏ္ေပးျခင္းအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားက ဆႏၵျပ

.

ဂ်ကာတာ၊ မတ္ ၂၀ ။        ။ ေဆာ္ဒီေရဗ်ႏိုင္ငံအတြင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ေသဒဏ္အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္းအတြက္ အင္ဒိုိနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာရွိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဒါဇင္မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားက မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဆႏၵျပၾကသည္။

ဒ႐ိုင္ဗာတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသား မိုဟာမတ္ဇိုင္နီမစ္ရင္းသည္ ၎၏အလုပ္ရွင္ အဗၺဒူလက္ရွ္ဘင္အူမာမိုဟာမတ္ကို သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဒဏ္စီရင္ခ်မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

၎အား မတ္ ၁၈ ရက္က ေသဒဏ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ကာတာသံ႐ုံးေရွ႕ဆႏၵျပသူမ်ားသူမ်ားက မိုဟာမတ္ဇိုင္နီအား အတင္းအက်ပ္ဝန္ခံခိုင္းၿပီး မမွ်မတ တရားစီရင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စကာ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒုိႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္မ်ားက မိုဟာမတ္ဇိုင္နီ၏ အမႈအတြက္ သက္ညွာခြင့္ႏွင့္ မွ်တေရးတို႔ကို လိုက္ပါႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ယခုဆႏၵျပမႈတြင္ ကမာၻအႏွံ႔က တရားစြဲခံအင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေသဒဏ္အား တရားဝင္ဆိုင္းငံ့မိန္႔ ျပဌားန္းေရးတို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။