လစ္ဗ်ားအစိုးရမွ ေပးေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကုိ လက္ခံထားခဲ့မႈျဖင့္ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဆာကိုဇီ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးခံေနရ

.

မတ္ ၂၀ ။        ။ ကြယ္လြန္သူ လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ မိုမာ ကဒါဖီ အစုိးရထံမွ တရားမ၀င္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ယူရိုသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို လက္ခံထားခဲ့မႈကိစၥျဖင့္ ယခုအခါ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း နီကိုလပ္စ္ ဆာကိုဇီအား ရဲက ေခၚယူထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆာကိုဇီအေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလက လစ္ဗ်ားအစုိးရထံမွ ေပးေသာ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကုိ အမွန္တကယ္ လက္ခံထားခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေမးေနၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရွိ ဆာကိုဇီအေနျဖင့္ အဆိုပါ လစ္ဗ်ားေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းကိစၥျဖင့္ ဆင့္ေခၚစစ္ေမးခံေနရမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ ျပင္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း၏ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ၎ထံသုိ႔ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္က ေပးပို႔လိုက္သည့္ ေငြစကၠဴေသတၱာ သံုးလံုးကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဆိုၿပီး  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလတုန္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းကိစၥအေပၚ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ သမၼတေဟာင္း ဆာကိုဇီ ထိန္းသိမ္းေခၚယူခံထားရသည့္ ကိစၥကို Mediapart သတင္းဆုိဒ္ႏွင့္ Le Monde ျပင္သစ္သတင္းစာတို႔က ကနဦး ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။