၂၀၁၈ အခြန္ဥပေဒအတည္ျပဳ ၊ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားမပါ၀င္ဘဲ ယခင္ႏွစ္အတိုင္းသာ အခြန္ဆက္လက္ေကာက္ခံမည္

.

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၀ ။          ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ပုိဒ္ခ်င္း စီအလိုက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ အခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား မပါရိွဘဲ  အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွ အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ၂၀၁၈ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒအရ ယခင္ႏွစ္နည္းတူ လစာ၀င္ေငြမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္ေငြ ၄၈ သိန္း အထက္ရရိွသူ မည္သူမဆို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားအရ အခြန္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"လစာ၀င္ေငြကေတာ့ အရင္တုန္းက ၄၈ သိန္းပါ။ ၄၈ သိန္းအထိပဲ ရိွတဲ့သူဆုိရင္ အခြန္ေပးစရာမလုိပါဘူး။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွာ ပထမ တင္ျပတုန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္စာ သိန္း ၆၀ လို႔ ျပင္ဆင္လိုက္ေပမယ့္ အခုက ၄၈ သိန္းလို႔ပဲ ျပန္ၿပီး ျပင္ဆင္တာပါ။ တစ္လကို ေလးသိန္း၀င္တဲ့သူေပါ့ ၊ အခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူးေပါ့။ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ မွာတုန္းက တစ္လကို ငါးသိန္း၀င္တဲ့သူ အခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူးလို႔ တင္ေပမယ့္ အခု မူရင္းအတိုင္းပဲ ေလးသိန္းအတိုင္းပဲ ျပန္ေျပာင္းလိုက္တာပါ" ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ဆုိသည္။

ယင္းအျပင္ စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနၿပီး ၀င္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္ ေပးမည့္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယခု အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ဥပေဒအရ က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀၀ ေအာက္ ဆိုပါက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အတြင္း ဆုိပါက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ႏွင့္ အထက္ ဆုိပါက ၀င္ေငြခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"ဒီႏွစ္အတြက္က ဒီအတိုင္းဆက္သြားမွာပဲ။ အခြန္ေလ်ာ့ေပးမယ္ေျပာၿပီးမွ ျပန္တုိးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ၊ နဂိုမူလအတိုင္းပဲ ျပန္ျဖစ္သြားတာ" ဟု ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္   ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခြန္ စည္းၾကပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနၿပီး ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ အခြန္သက္သာခြင့္ကို သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆိုသည္။