ထုိင္၀မ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခ်ဲ႕ထြင္မည့္ အေမရိကန္တို႔၏ဥပေဒအေပၚ တရုတ္တို႔ေ၀ဖန္ဆန္႔က်င္

.

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၈ ။           ။ ၀ါရွင္တန္အစိုးရႏွင့္ ထုိင္၀မ္အစိုးရတုိ႔ဘက္မွ အစိုးရအရာရွိမ်ားၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရးခ်ဲ႕ထြင္လာနိုင္ေအာင္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ အေမရိကန္တို႔၏ဥပေဒအသစ္အား တရုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေ၀ဖန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

 အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ျပီးခဲေသာ ေသာၾကာေန႔ညက ထိုင္၀မ္ခရီးသြားလာမႈအက္ဥပေဒ၌ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ယင္းအက္ဥပေဒအရ အေမရိကန္အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ထုိင္၀မ္အစုိးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးနုိင္ရန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ခရီးသြားလာႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ထိုဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုးက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း တရုတ္တုိ႔ဘက္မွ ထိုဥပေဒအသစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒသည္ အေမရိကန္တို႔ဘက္မွ ထုိင္၀မ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္အဆက္အသြယ္ထားရွိျခင္းမျပဳရဆိုေသာ ကတိေပးထားသည့္အခ်က္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း တရုတ္တို႔ဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ၀ါရွင္တန္အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တုိင္ေပအစိုးရႏွင့္ သံတမန္အသိအမွတ္ျပဳဆက္ဆံ ေရးကို ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ေပက်င္းအစိုးရႏွင့္သာ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံခဲ့သည္။

စေနေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာဗီဒီယုိထဲ၌ တရုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Wu Qian က ယင္းအက္ဥပေဒသည္ One China ေပၚလစီကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

 ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္တုိ႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လည္း သူက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အတူ အေမရိကန္တုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းအက္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း မျပဳဖုိ႔လည္း သူက တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။