ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့ရသည့္ကိစၥမ်ားကို ျပည္ဖံုးကားခ်၍ ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ၾသစေၾတးလ်လက္ခံၾကိဳဆို

.

 

ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ မတ္ ၁၈ ။                          ။ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ စေနေန႔က ၾသစေၾတးလ်၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူးလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားရွိ ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခုိင္မာေစခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိုင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ စီးပြားေရးကိစၥကို အဓိကထား၍   ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အၾကီးအက်ယ္မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့ရသည့္ကိစၥႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈစည္းမ်ဥ္းတို႔ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ထားသည့္အေပၚကိုလည္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ စစ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပရာရြတ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေခါင္းေဆာင္အားလံုးအား ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ ထားခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ စစ္အာဏာသိမ္းသူမ်ားအား ႏုိင္ငံရပ္ျခားအစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈထဲတြင္ အျပင္းထန္ဆံုးလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္ ထုိင္းစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပက္သက္မႈအား အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔က “က်ဳပ္တို႔ဟာ ထုိင္းစစ္အစိုးရနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ပက္သက္မႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မွာျဖစ္ျပီး ထိုင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ၾကား၀င္ပါ၀င္မႈကိုလည္း အဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပရာရြတ္ႏွင့္ တန္ဘူးလ္တို႔သည္ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ကို ေခါင္းထဲမွဖယ္ထုတ္၍ စေနေန႔က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတို႔၏ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ႏွစ္ရက္တာအထူးထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲ မက်င္းပမီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအထူးထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲသည္ ၾသစေၾတးလ်တို႔မွ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အိမ္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ အာဆီယံအစည္းအေ၀းလည္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ၀ီရာခၽြန္ဆူခြန္ဒါပတ္တီပတ္ခ္က “ေဆြးေႏြးမႈဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ စာမ်က္ႏွာအသစ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္သလိုပါပဲ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပရာရြတ္သည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တန္ဘူးလ္အား ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာမႈအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ မစၥတာတန္ဘူးလ္က လက္ခံခဲ့ပါက သူသည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂စု အတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္မႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းကာလတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ အာရွပစိဖိတ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ APEC အဖြဲ႔၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည္ဟု သိရသည္။

Ref: Bangkok Post