လူအမ်ား လက္လွမ္းမီွတတ္ႏိုင္ေသာ ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကို ကမ္းလွမ္းေပးမည့္ အိႏၵိယပညာေရး

.

 

Sanjay Thapa ကေတာ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကိုးလ္ကတၱားၿမိဳ႕က Sape Events & Media Pvt. Ltd တည္ေထာင္သူနဲ႔ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ မတ္လ ၂၃-၂၄ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview Hotel မွာ က်င္းပသြားမယ့္ ၂၀၁၈ အိႏၵိယပညာေရးျပပြဲအခမ္းအနားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မဇ်ၥိမမွ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးမ်ဳိးသန္႔နဲ႔ Sanjay Thapa တို႔ ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။

အရင္ဆံုး ေက်းဇူးျပဳ၍ ခင္ဗ်ားကိုယ္ခင္ဗ်ားပဲ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မလား?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာေရးျပပြဲတစ္ခု စီစဥ္က်င္းပေပးရာမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခုလို ပညာေရးျပပြဲေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အိႏၵိယ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္အာရွက ေက်ာင္းသားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ သူတို႔အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိႏၵိယတကၠသုိလ္မွာ ဘယ္လုိ ႀကိဳးပမ္းရယူႏိုင္သလဲ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတုိ႔ကုိ ပိုၿပီးနားလည္သြားေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဒါဆို ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးျပပြဲတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ေတာ့မွာေပါ့၊ အဲဒီေတာ့ ဒီျပပြဲမွာ ခင္ဗ်ား ဘာေတြ တင္ဆက္သြားမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပေပးႏိုင္မလား?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားမႈေတြ စုေပါင္းရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ အိႏၵိယအေနနဲ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ေက်ာင္းသားေထာင္နဲ႔ခ်ီကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္၊  ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း မတူညီၾကသူေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံထိေတြ႕ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေပးတယ္၊ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈ၊ လက္ခံေပးႏုိင္မႈကို သင္ၾကားေပးတယ္၊ ေနာက္ၿပီး နီးကပ္မႈတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကို ကူညီတည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။

ဒါကလည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ အိႏၵိယကို လာတာလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၾကား နယ္နမိတ္ခ်င္း ရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္ေနတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အရမ္းကို နီးစပ္မႈရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ တူညီမႈေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စနစ္ေတြအျပင္ ေနာက္ဆံုး စားေသာက္ေနထုိင္ပံုမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၾကား တူညီတာေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးနီးစပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အိႏၵိယမွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔အတြက္ ထူးထူးျခားျခား ျပႆနာရယ္လို႔  ႀကံဳရဖို႔ မရွိပါဘူး။ အိႏၵိယကဟာ သူတို႔အတြက္ကေတာ့ အၿမဲတမ္းပဲ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒီပညာေရးျပပြဲကို  ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ဘာေၾကာင့္ တက္သင့္တာလဲ?

နံပါတ္တစ္အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ အိႏၵိယဟာ လူမ်ဳိးဘာသာေပါင္းစံုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္၊ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိႏၵိယကို လာတဲ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ခံတယ္ဆိုတာပါပဲ။  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈစနစ္ေတြဆီ ကိုယ္တုိင္ ဦးတည္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အိႏၵိယကို ေရာက္လာတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္နယ္တစ္ခုကေန တစ္ခု ကူးသန္းသြားလာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မတူညီသည့္ အေလ့အထေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ၊ မတူညီၾကသူေတြ ရွိေနတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ကေတာ့ အိႏၵိယမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ပ့ံေပးထားသမွ်တုိင္းကို လက္ခံဖုိ႔က လြယ္ကူပါတယ္။ သူတို႔ အိႏၵိယကို လာတဲ့အခါမွာ နံပါတ္တစ္အခ်က္ သူတို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္ကုိယ္ သူတို႔မိခင္ႏိုင္ငံကေန အရမ္းေ၀းကြာတဲ့ေနရာတစ္ခု ေရာက္ေနသလိုမ်ဳိး ခံစားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ သူတို႔ ဒီမွာ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရႏုိင္မယ့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး သိပ္ၿပီးေတြ႕ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမွာက ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ တူတဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြအမ်ားႀကီးရွိေနလို႔ပဲ။ ခင္ဗ်ားအေနန႔ဲ ျမန္မာနဲ႔ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ကုိ လာမယ္ဆိုရင္ အဲဒါကလည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို အိႏၵိယကိုလာဖို႔ ကူညီေပးသလိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတုိင္းဆီမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ေတြရွိၾကတယ္၊ ျမန္မာမွာလည္း ကုိယ္ပိုင္ ပညာေရးစနစ္ရွိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေျပာျပေပးႏိုင္မလား?

ဒါက အရမ္းကို အေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုကို ခင္ဗ်ားေမးလိုက္တာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတုိင္း၊ အစိုးရတိုင္းက သူတုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ေတြကို ထူေထာင္ထားၾကပါတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ေတြ ထူေထာင္ခြင့္ေတြလည္း ရွိၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယမွာလည္း ten plus two plus three (၁၀+၂+၃) ဆိုတဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ေက်ာင္းပညာဆယ္ႏွစ္ သင္ရတယ္၊အဲဒါၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ယူရတယ္၊ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတာေပါ့၊ အဲဒီၿပီးမွ ေက်ာင္းသားေတြက တကၠသုိလ္ေတြကို သြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ထားသေလာက္ကေတာ့ ဒီမွာ အတန္းပညာ ၁၁ ႏွစ္ သင္ရတယ္၊ အဲဒီ စာသင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ေအာင္မွ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ ထပ္တက္ၿပီး ေလးႏွစ္သင္ၾကားၾကရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေမးစရာတစ္ခုရွိလာတာက ျမန္မာရဲ႕စနစ္က အိႏၵိယကစနစ္လိုမ်ဳိး မတူဘူးလားဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုကလည္း သူတုိ႔အေနနဲ႔လည္း အိႏၵိယကို ပညာသင္ဖို႔ သြားလို႔မရဘူးလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာက ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြလည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသင္ဖို႔ အိႏၵိယကို လာႏိုင္ပါတယ္။ နံပါတ္တစ္အခ်က္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အတန္းေက်ာင္းပညာ ၁၁ ႏွစ္ သင္ယူၿပီးတာနဲ႔ အဲဒီမွာ တကၠသုိလ္သြားရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ၿပီးထားဖို႔ပဲ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆိုလိုတာက ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ပညာေရးကို ႏွစ္ႏွစ္ ၿပီးေျမာက္ၿပီးသား ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ဘြဲ႕အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စက္မႈပညာ (engineering) အတြက္ အိႏၵိယကို အၿမဲ လာေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ၿပီးထားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို သံုးႏွစ္တန္း ဒီပလိုမာတစ္ခု ရထားတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အိႏၵိယကို ဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခု ရဖို႔အတြက္ လာလို႔ ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီက ပညာေရးစနစ္နဲ႔မတူဘူးဆုိၿပီး ထင္ေနမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘာျပႆနာမွ မရွိႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ အိႏၵိယကို ပညာလာသင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိႏၵိ ပညာေရးစနစ္က ခင္းေပးထားတဲ့ တံတားတစ္ခု အၿမဲရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ဆရာကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆီက သင္ၾကားပံုအေၾကာင္း နည္းနည္းေလာက္ အေသးစိတ္ေျပာျပေပးႏိုင္မလား?

အိႏၵိယပညာေရးစနစ္မွာလည္း ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနဆဲပါ၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ပညာေရးစနစ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရွိထားတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ နာလႏၵာ Nalanda ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ကိုေတာ့ သိရမွာျဖစ္တယ္၊ ဗုဒၶဂါယာနဲ႔ ကပ္လ်က္ရွိတဲ့ေနရာပါ၊ Nalanda ဆိုရင္ ကမၻာ့ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဂုရုတစ္ပါးရွိတယ္၊ ဆရာေတြ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း စနစ္မွာ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယကေတာ့ ျမန္မာမွာ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ဒီစနစ္အေပၚ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စနစ္က အၿမဲတမ္း ျမန္မာနဲ႔ နီးစပ္မႈရွိတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ အိႏၵိယပညာေရး ဘယ္လိုမ်ဳိး နီးစပ္မႈရွိေနလဲ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ခင္ဗ်ား ၾကည့္လိုက္ပါ၊ အဲဒီတကၠသုိလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုးရွိေနတဲ့ တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ေလ၊ ဟုတ္တယ္မလား?၊

တစ္ခ်ိန္တုန္းကဆုိရင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ကဆိုရင္ အိႏၵိယ ကလႅကတၱား တကၠသိုလ္န႔ဲ ဆက္သြယ္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူေတြဆိုရင္ ကလႅကတၱားတကၠသုိလ္ကေန certificate တစ္ခု ရခဲ့ၾကဖူးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပညာေရးစနစ္က ဒီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ စနစ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ့္ကို တူသေလာက္ပါပဲ။

ဒါဆို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အိႏၵိယပညာေရးကို ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္တာလဲ?

ခုတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ ျပည္ပကို ထြက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားခ်င္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေျပာပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ အိႏၵိယကို ဘာေၾကာင့္ ပညာသြားသင့္ဖို႔ ေရြးရလဲ အေတြး၀င္ခ်င္၀င္ပါလိမ့္မယ္၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ အဲဒီေတာ့ နံပါတ္တစ္အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း အရမ္းကို နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနတယ္၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အရမ္းႀကီးေ၀းကြာတဲ့ေနရာမွာ ရွိမေနဘူးေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၾကား နယ္စပ္က ေတာ္ေတာ့္ကို နီးကပ္စြာ ထိစပ္ေနပါတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္၊ အိႏၵိယဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ေတာ့ ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က ကုန္က်စရိတ္ပိုင္း သက္သာတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ေက်ာင္းသားေတြ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ၾကားဖို႔ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုၿပီး တြက္ခ်က္ရတာက သူတို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ေနာက္ထပ္ ထပ္မံသင္ၾကားမယ့္ကိစၥေတြအတြက္ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္က အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယက အရမ္းကို ႏႈန္းထားသင့္ေတာ္သက္သာတဲ့ ပညာေရးကို ခင္ဗ်ားကို ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဆီမွာ သြားသင္ၾကားဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အိႏၵိယမွာ ကုန္က်ရတာထက္ အဆေပါင္း ဆယ္ဆေလာက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲေျပာရရင္ အိႏၵိယက ေပးေနတဲ့ ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြဟာ ကမၻာက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့ ဒီဂရီေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကမၻာတစ္၀ွမ္း တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္က ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္နဲ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီး ေပးပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ အိႏၵိယပညာေရးကို ေရြးမယ္ဆိုရင္ေပါ့။

ခင္ဗ်ား သိတဲ့အတုိင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အိႏၵိယတကၠသိုလ္ေတြဆီ သြားဖို႔အတြက္ စေကာလားရွစ္ေတြေရာ ရွိသလား?

ဟုတ္ကဲ့၊ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ စေကာလားရွစ္အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စေကာလားရွစ္ ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ အိႏၵိယ အစိုးရက ေပးတဲ့ စေကာလားရွစ္ပါ၊ ဒါတို႔ေတာ့ ICC scholarship လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီစေကာလားရွစ္က ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္၊  ခင္ဗ်ားအတြက္ စာသင္ၾကားမႈ၊ ေနေရးထုိင္ေရး၊ ခရီးသြားလာမႈ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိႏၵိယသံရံုး ၀က္ဆိုဒ္မွာ ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊ အဲဒီမွာ အေသးစိတ္ေတြ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ေငြေၾကးပိုင္း အဆင္မေျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဒီအိႏိၵယအစုိးရ ေပးေနတဲ့ အခမ့ဲ စေကာလားရွစ္ေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ စာေမးပြဲေတာ့ ေျဖဖို႔ လိုပါတယ္၊ ဒီစာေမးပြဲကိုေတာ့ အိႏၵိယသံရံုးက စီစဥ္ေပးတာပါ။ ဒီ စေကာလားရွစ္အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာ ပုဂၢလိက တကၠသုိလ္အမ်ားႀကီးလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီတကၠသုိလ္ေတြကလည္း စေကာလားရွစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအရဲ႕ အမွတ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခမဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အိႏၵိယအစုိးရေရာ၊ ပုဂၢလိက တကၠသုိလ္ေတြကေနပါ ေပးေနတဲ့ စေကာလားရွစ္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဘာေတြမ်ားလိုအပ္မလဲ?

ဒါကေတာ့ ခင္ဗ်ား ဘယ္ ဘြဲ႕ဒီဂရီအတြက္ တက္ခ်င္သလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသုိလ္ေတြမွာ ပထမႏွစ္ တက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဒီကတကၠသုိလ္မွာ ပထမႏွစ္ ၿပီးထားၿပီးသူေတြျဖစ္ရပါမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာပါ၊  သူတို႔အေနနဲ႔ ပံုမွန္ ဘြဲ႕သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ engineering ကို တက္ခ်င္သူေတြ၊ ဒီမွာ ဒီပလိုမာသံုးႏွစ္ ၿပီးထားၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ အိႏၵိယမွာ ဘြဲ႕သင္တန္းတစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီပလိုမာတစ္ခုလိုခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္လည္း ဘာျပႆနာမွ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ၿပီးတာနဲ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ အိႏၵိယကို လာၿပီး ဒီပလိုမာအတန္းတစ္ခု တက္ႏိုင္ပါတယ္။

၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေရာ ရွိေသးလား?

အိႏၵိယမွာေတာ့၊ ဒါက ေနာက္ထပ္ တစ္ပန္းသာမႈတစ္ခုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ပမွာ ပညာသြားသင္လိုတဲ့အခါ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ ေသခ်ာတာက ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပတုိင္းျပည္ေတြ၊ အေမရိက တို႔မွာ သြားသင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေတြ ေျဖဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အိႏၵိယမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို အဲဒီလို စစ္ေဆးမႈေတြ မေျဖေစခ်င္ပါဘူး။ လိုအပ္တာကေတာ့ အေျခခံအဂၤလိပ္စာ ဗဟုသုတနဲ႔ အဂၤလိပ္လို ေရးႏိုင္မႈ တို႔ပဲဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အိႏၵိယကို လာဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ တကၠသုိလ္၊ သံရံုးက အရမ္းကို ရုိးရွင္းတဲ့ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ ပညာေရးကို တက္ဖို႔ အရည္အခ်င္း မွီသလား မမွီဘူးသလားဆိုတာနဲ႔႔ပတ္သက္လို႔ စစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။

အိႏၵိယ တကၠသုိလ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔႔ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပေပးႏိုင္မလား?

ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ား ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ၊ အိႏၵိယပညာေရးအေၾကာင္း ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ လူေတြကေတာ့ ဒီက ဘြဲ႕ဒီဂရီေတြက ကမၻာ့အဆင့္မွီ သတ္မွတ္အသိအမွတ္ျပဳခံထားရလား၊ နံပါတ္ႏွစ္၊ အဆင့္မွီလား၊ တကၠသုိလ္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္ရဲ႕လားဆိုတာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င္ၾကပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အိႏၵိယပညာေရးမွာက သမိုင္းေၾကာင္းအရွည္ႀကီး ရွိတယ္လို႔လည္း အက်ဥ္းေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ Nalanda တကၠသိုလ္နဲ႔ စခဲ့ၾကတယ္၊ သက္တမ္းအရွည္ဆံုးတကၠသုိလ္တစ္ခုေပါ့၊ ဒီကေန႔မွာဆိုလည္း အိႏၵိယမွာ နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သိပၸံ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္ေတြလည္းအမ်ားႀကီး ရိွေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမွီ ျမင့္မားတဲ့အဆင့္ေကာင္းတစ္ခု ရထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယကို ဘြဲ႕ဒီဂရီရခ်င္လို႔ လာခ်င္သူတိုင္းကို ေျပာခ်င္တာက ဒါဟာ ကမၻာတစ္၀ွမ္း အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတယ္ဆိုတာပါ။ ဒါက တန္ဖုိးေတြအမ်ားႀကီး ေပးပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျဖည့္ေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ထိပ္တန္းစီအီးအိုေတြ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးေတာ့ Google ကို သိၾကပါလိမ့္မယ္။ ခုဆိုရင္ Google ကို ဦးေဆာင္ေနတာက အိႏၵိယက Sundar Pichai ပါ။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ Pepsi ကို ေသာက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ Pepsi ကိုဦးေဆာင္ေနတာကလည္း အိႏၵိယရဲ႕ Indra Nooyi ပါ။ ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သံသယျဖစ္စရာ ဘာမွ မရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္အာရွကို သြားတဲ့အခါတုိင္းဒီကိစၥက လူေတြ သိေနၾကတဲ့အခ်က္ပါ။ ဘာလဲဆိုေတာ့ အိႏၵိယဆိုတာက သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတာင္အာရွတစ္ခုလုံး နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာကို စိတ္၀င္စားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အိႏၵိယက ပညာသင္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုပါ။

အိႏၵိယမွာ ေနထုိင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကေရာ ဘယ္လုိမ်ားရွိမလဲ?

ဒါ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေက်ာင္းသားေတြ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၾကတဲ့အခါ သူတို႔ေခါင္းထဲမွာ အေတြးေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္လာပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းလခ၊ ငါ ဘယ္ေလာက္သြင္းရမလဲ၊ ဒုတိယအခ်က္က ငါရဲ႕ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ ကုန္မလဲဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့၊ အိႏၵိယက ေနထုိင္ကုန္က်စရိတ္က ျမန္မာမွာ ကုန္က်တာနဲ႔အတူတူေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ ေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါက ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိႏၵိယမွာ တစ္လေနထုိင္စရိတ္အတြက္ လံုေလာက္တာထက္ေတာင္ ပိုပါတယ္။ ဒါကို ခင္ဗ်ား အေနာက္ဘက္ အေမရိကန္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေပးေနရတာ အဲဒီတစ္ျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေပးရတာထက္ ေလးပံုပံု တစ္ပံုေလာက္ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ၿပီး နံပါတ္တစ္အခ်က္ ခင္ဗ်ားအတြက္ စားေသာက္မႈပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စားေနက်အတုိင္း အစားအစာခ်င္း တူပါလိမ့္မယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ေနထုိင္ကုန္က်စရိတ္က ဒီမွာ ကုန္က်တာနဲ႔အတူတူေလာက္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ အိႏၵိယကို လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ထူးထူးေထြေထြ စိတ္ညစ္စရာ ရွိမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ေနထုိင္ကုန္က်စရိတ္က ဒီမွာ ကုန္က်တာနဲ႔ အတူတူေလာက္ရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ျပည္ပေက်ာင္းသားဦးေရ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိမလဲ?

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကမၻာတစ္လႊားကေန အိႏၵိယဆီ လာတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀,၀၀၀ ကေန ၈၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ ဥေရာပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၊ အေမရိကန္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၊ တရုတ္ကလည္း အိႏၵိယမွာ ပညာလာသင္ဖုိ႔ လာတယ္၊ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ ကၽြႏ္ေတာ္တို႔ဆီ တိက်တဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေက်ာင္းသားေတြကို ပို႔ေပးေနတဲ့ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံရဲ႕ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သူတုိ႔ေျပာတာေတာ့ ျမန္မာကေန အိႏၵိယကိုလာတဲ့ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိမယ္လို႔ သူတို႔ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအေရအတြက္ကေတာ့ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ တက္ေနပါတယ္။

ဒီမွာ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ဘာသာရပ္ေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ?

နံပါတ္တစ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိႏၵိယပညာေရးအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ အိႏၵိယကို လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာေတြအေၾကာင္း ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အေကာင္းဆံုး ဥပမာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပါ့၊ သူမဟာ အိႏၵိယ ေဒလီတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ယူခဲ့ပါတယ္။ သူမ ဒါကို အျပည့္အ၀လုပ္ခဲ့တာပါ၊ အိႏၵိယကေန ေက်ာင္းတက္ခဲ့တာပါ။ ဒီေတာ့ ဒါက ခင္ဗ်ားကို ေျပာျပတဲ့ ဥပမာတစ္ခုပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင္ အိႏၵိယပညာေရးအဆင့္အတန္းက ဘယ္လိုလဲဆိုတာကို ျမန္မာျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္နားလည္သင့္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ကာ အိႏၵိယမွာ ပညာသင္ယူခ်င္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ခင္ဗ်ားေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္က ဘာမ်ားျဖစ္မလဲ?

ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြဆီေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကား ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ေသခ်ာေပါက္ ရွိပါတယ္။ နံပါတ္တစ္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကိုင္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အဲဒီက အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါက ခင္ဗ်ားရဲ႕ဘ၀ကို ေရႊေရာင္ဘ၀တစ္ခုဆီ ဦးတည္ေရာက္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နံပါတ္တစ္အခ်က္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အသက္ေမြးမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ခင္ဗ်ားကိုယ့္ကုိယ္ျပန္ေမးသင့္ပါတယ္၊ တစ္ျခားသူေတြေျပာတာ နားမေထာင္ပါနဲ႔။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားဘ၀မွာ ခင္ဗ်ားတကယ္တမ္း ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ၊ ဘာကို စိတ္အားထက္သန္လဲဆိုတာကို ေတြ႕ေအာင္ ရွာပါ၊ ခင္ဗ်ားကို တစ္ခုခုလုပ္ေစဖို႔ ဘယ္ဟာေတြ ေနာက္ကေနတြန္းအားေပးေနလဲ၊ အဲဒီလို နဲ႔ ခင္ဗ်ားတကယ့္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာေတြေနာက္ လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားအေကာင္းဆံုး လုပ္ႏိုင္မယ့္ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ သူအမ်ားစုက သူတို႔ စိတ္အားထက္သန္ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို လက္ေတြ႕ အသီးအပြင့္ေတြ ခံစားရေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သူေတြျဖစ္လို႔ပါ။  ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ၊ ခင္ဗ်ား ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတုိင္း လုပ္ပါ။ ဒီလိုသာဆိုရင္ ေရႊေရာင္လႊမ္းတဲ့ အသက္ေမြးမႈတစ္ခု ခင္ဗ်ားဆီမွာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။