စီးပြားျဖစ္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ

.

ဓာတ္ပံု - သူရ

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၇ ။                 ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ စီးပြားျဖစ္မ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ေနရာအခ်ဳိ႕မွ အပ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက လမ္းမၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ၊ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္း တုိ႔တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလအတြင္း၌ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စီးပြားျဖစ္သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ားအား ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ကို တိုင္းအစိုးရမွ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ႑ပ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး သၾကၤန္စည္ကားမႈ ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈမရိွဘဲ မ႑ပ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ တိုင္းအဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သျပီး မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္၌သာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနရာလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရ ဆုိသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ယင္းအျပင္ မ႑ပ္၌ ေရကစားသူမ်ားအေနျဖင့္  ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ မအပ္စပ္သည့္ အျပဳအမႈမ်ား ၊ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး သံခ်ပ္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၾကိဳတင္ တင္ျပရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရိွပါက ေပးသြင္းရမည့္ စေပၚေငြ ၊ ေျမအသံုးျပဳခ ၊ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ စသည့္ သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ားအား ေပးသြင္းၿပီးမွသာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)က ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အား မႏၱေလး ၊ မံုရြာ ၊ ငပလီ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စည္စည္ကားကားက်င္းပမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ေၾကညာထားသည္။