ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲရန္ ၾသစေၾတးလ်ေရွ႕ေနမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံရ

.

 

မတ္ ၁၇ ။              ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူသားခ်င္းစာနာမႈအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ေရွ႕ေနမ်ားက တရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲရန္ ၾသစေၾတးလ်ေရွ႕ေနအဖြဲ႕တစ္ခု၏ အဆိုျပဳႀကဳိးပမ္းမႈကို ၾသစေၾတးလ်ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ခရစ္တီယန္ ေပၚတာက ခြင့္ျပဳမေပးခဲ့ဘဲ ပယ္ခ်သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္ တန္းဘူးလ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၎၏ႏိုင္ငံသုိ႔ ဖိတ္ၾကားၿပီး အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးတစ္ရပ္ကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနလ်က္ရွိေနသည္။

ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲရန္ ၾသစေၾတးလ် ဖယ္ဒရယ္တရားသူႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးအပါအ၀င္   ေရွ႕ေနငါးဦးပါ အဖြဲ႕တစ္ခုက မယ္လ္ဘုန္းၿမိဳ႕ တရားရံုးတစ္ခုသုိ႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကုိ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ပယ္ခ်သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း ရုိဟင္ဂ်ာ ဟုေဖာ္ျပ) လူနည္းစုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲရန္ အဆိုပါ ၾသစေၾတးလ် ေရွ႕ေနမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစြဲဆို၍ ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ခရစ္တီယန္ ေပၚတာက ေျပာသြားသည္။

" ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾသစေၾတးလ်ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ခုလို တရားစြဲဆိုခံရမႈအေရးကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရွိပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြအရ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခုလုိ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ တရားစြဲဆိုတာေတြ လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး၊ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးခြင့္ မရွိပါဘူး၊ တရားစြဲခြင့္လည္း မရွိပါဘူး" ဆိုၿပီ ၾသစေၾတးလ်ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က the Guardian သုိ႔ ေျပာသြားသည္။