ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြက္ ဆက္လက္အေရြးခံရသည့္ အိန္ဂ်လာမာကဲလ္က က်မ္းသစၥာဆို

.

ဘာလင္၊ မတ္ ၁၄ ။           ။ ဥေရာပ၏ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ာမနီ၏ ႏိုင္ငံေရး ေသာင္မတင္ေရမက်အေျခအေနအား အဆုံးသတ္လိုက္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာမာကဲလ္သည္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ရာထူသက္တမ္းအတြက္ ဆက္လက္ေရြးေကာက္ခံရကာ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ က်မ္းသစၥာဆိုသည္။
ရာထူးတာဝန္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမရွိေသာ မာကဲလ္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံမဲ ၃၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၁၅ မဲႏွင့္ ၾကားေန ကိုးမဲျဖင့္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
မာကဲလ္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ Christian Democratic Union CDU ပါတီႏွင့္ ညီအစ္မပါတီျဖစ္ေသာ Christian Social CSU ပါတီတို႔က ဗဟိုလက္ဝဲပါတီ Social Democrats SPD ပါတီႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ႏို္င္ကာ အမတ္ေနရာ ၃၉၉ မဲအထိ ရရွိခဲ့သည္။
စစ္ပြဲေႏွာင္းပိုင္း ဂ်ာမနီတြင္ ရွည္ၾကာသည့္ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈအၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာကဲလ္က အခုိင္အမာ ေျပာၾကားသည္။
CDU ႏွင့္ CSU ပါတီတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးအတြင္း အဆုိးဆုံးေသာ မဲရလဒ္ ရရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ SPD ပါတီႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မတ္ ၁၄ ရက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္မႈအား ပါလီမန္တြင္ မဲေပးျခင္းမွာလည္း စက္တင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၇၁ ရက္တြင္ မဲေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ႏို္င္ အေျခအေနအားျဖင့္ ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပါလီမန္တြင္ မဲေပးသည့္ ၾကာခ်ိန္ကာလစံခ်ိန္တင္၏ ႏွစ္ဆနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။